May 15, 2022 04:48 UTC
  • ביקורת נגד תפקיד ארה

ראש הממשלה לשעבר של פקיסטן ביקר את הממשלה החדשה על חוסר יכולתה לטפל בבעיות הכלכליות ואמר כי ההתערבות של ארה"ב הביאה להדרדרות המצב הכלכלי במדינה.

עומראן חאן שהזהיר כי אם המזימה האמריקנית תצליח, המצב הכלכלי בפקיסטן, יהיה שברירי יותר וחריף יותר, התייחס לצניחת ערך המטבע הפקיסטני, רופיה, ואמר כי הממשלה החדשה היא ממשלת חסות ולא עושה מספיק למנוע ירידת ערך המטבע הלאומי. עומרן חאן התייחס גם לירידה של 6.4 אחוז בערך המניות בפקיסטן והגדיר את האינפלציה של 13.4 אחוז (הגבוהה ביותר ב 28 החודשים האחרונים) כבעייה דחופה ואמר כי זה סימן להדרדרות המצב הכלכלי במדינה.

הביקורת החריפה של עומרן חאן שמתח על ממשלת שהבאז שריף ומפלגת מוסלם ליג נוואז והזהרה מהמזימה האמריקנית להשפיל עוד יותר את הכלכלה הפקיסטנית, הם חלק נוסף מהחשיפות שלו למזימה של הבית הלבן במדינה השכנה לאפגניסטן ואיראן. עומרן חאן כבר הזהיר מזאת, חודשיים לפני.

עומרן חאן שהודח על ידי האופוזיציה בפרלמנט הפקיסטני כינה את המהלך כהפיכה רכה של האופוזיציה בעידוד ארה"ב.   

עומרן חאן שהוא ראש מפלגת "תחריק אינסאף" מאמין שאוזלת היד של הממשלה החדשה והסכמתה בשתיקה להמשך התוכניות והמדיניות החתרנית של ארה"ב בפקיסטן עלולות להוביל להדרדרות חריפה יותר מבעבר ולהשפיע לרעה על חיי מיליוני אנשים במדינה.

כפי שהודגש פעמים רבות, עומרן חאן התנגד לדרישות והמדיניות של ארה"ב, וזו היתה הסיבה העיקרית להדחתו. מעניין לציין כי בסוף השבוע, ביקר הנציג לשעבר של ארה"ב לענייני אפגניסטן זלמאי חלילזאד אצל עומרן חאל וקיים עמו דיון, ולמרות שלא נחשפו פרטים על הדיון הזה אלא שיש הערכות לפיהן, ארה"ב מתקרבת למתנגדי הממשלה החדשה בפקיסטן להגביר את הלחץ על הממשלה החדשה ולאלץ אותה לשתף פעולה עם מדיניות ארה"ב באזור ובפרט באפגניסטן.  

אחרי הנסיגה מאפגניסטן, ביקשה ארה"ב להתשמש בחלק מהבסיסים של הצבא הפקיסטני כדי לשמור על הפוטנציאל המודיעיני שלה באפגניסטן אך נכשלה אחרי התנגדות עומרן חאן. בנוסף לזה, העצמת העין של פקיסטן מהמדיניות האמריקנית במלחמת אוקראינה הובילה לשינאה של הבית הלבן כלפי אמרן חאן. ההצהרות החריפות של עומרן חאן נגד ארה"ב מסמנות שהפגישה של זלאמי חלילזאד ועומרן חאן לא הצליחה, להפך הובילה להתנגדות יתר של עומרן חאן.  

מובן שהמשך התערבות של ארה"ב בפקיסטן תוביל להדרדרות נוספת במדינה ותשפיע לרעה על המדינות השכנות. ייצור אווירה דו קוטבית בפקיסטן, ישרת את ארה"ב שרוצה בעתיד להציע סיוע כלכלי תמורת הסכמתה של הממשלה החדשה להקמת בסיסים צבאיים אמריקנים, כדי להמשיך את הפעילות הלא ישירה שלו באפגניסטן ובכל האזור. את התנגדות החריפה של עומרן חאן תיתכן להוביל לחיכוכים אם לא מלחמה בפקיסטן.

 

תגיות