אוג 10, 2022 09:58 UTC
  • דמשק: ארה

משרד הנפט של סוריה הודיע כי בכל יום מופק יותר מ- 80 אלף חבית נפט במדינה שרובו נגנב על ידי הכובשים האמריקנים. לפי דיווח של סוכנות הידיעות "סאנא" כוחות הכיבוש האמריקנים וסוכניהם במדינה גונבים כל יום 66 אלף חבית נפט של סוריה.

משרד הנפט של סוריה הודיע כי בכל יום מופק יותר מ- 80 אלף חבית נפט במדינה שרובו נגנב על ידי הכובשים האמריקנים. לפי דיווח של סוכנות הידיעות "סאנא" כוחות הכיבוש האמריקנים וסוכניהם במדינה גונבים כל יום 66 אלף חבית נפט של סוריה. לפי ההודעה בששת החודשים הראשונים של השנה הופקו 14.5 מיליון חבית נפט בממוצע 80.3 אלף חבית ליום. באותה התקופה לפי ההפקה עמדה על 11.3 מיליון מטר קוב גז במדינה. 

יש לציין כי כוחות הכיבוש האמריקנים והמיליציה (הכוחות הדמוקטרטים של סוריה - קס"ד) משתלטים על רוב הבארות במחוזות אלחסכה ודיר אל-זור ומבריחים את הנפט למדינות שונות.

 

 

תגיות