דצמ 06, 2020 05:52 UTC
  • אין מחלוקת לגבי

המזכירות הכללית של המועצה העליונה לביטחון לאומי הכחישה את הטענות על מחלוקת בנוגע לאישור חוק "היוזמה האסטרטגית לביטול האמברגו נגד איראן".

המזכירות הכללית של המועצה העליונה לביטחון לאומי הכחישה את הטענות על מחלוקת בנוגע לאישור חוק "היוזמה האסטרטגית לביטול האמברגו נגד איראן". בהודעה שפירסמה המזכירות נאמר כי ראש מועצת השורא האיסלמית שלח למועצה העליונה לביטחון לאומי, לפני חודשיים, את הקווים הכלליים של הצעת ההחלטה ולאחר דיון אושרה והועברה למועצת השורא, תוך הסכמה לתאם בין מועצת השורא, המועצה העליונה לביטחון לאומי ומשרד החוץ, בדבר הניסוח הסופי.  בהודעה של המזכירות הכללית של המועצה העליונה לביטחון לאומי, צוין כי מועצת השורא האיסלמית התחשבה בהערות שהועלו לניסוח ההחלטה,מה עוד שלבי הכנת, ניסוח ואישור ההחלטה, התקיימו על בסיס החוקים והתקנות של מועצת השורא שלא מחוייבת לקבל את אישור מהמזכירות הכללית וכל גוף אחר, ביחס לחקיקת חוקים, כל עוד אין חריגה מהחוקה.

 

תגיות