אוק 07, 2020 05:03 UTC
  • הניסיון להכניס יועץ משפטי חיצוני נכשל

השר הישראלי לביטחון פנים, אמיר אוחנה, ביקש מהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, להביא עמו לישיבת קבינט הקורונה את ראש המחלקה המשפטית ב"פורום קהלת", פרופ' אביעד בקשי, על מנת שיציג בוועדה חוות דעת משפטית בנוגע לסמכויותיה להגביל קיום הפגנות.

היועץ המשפטי, אביחי מנדלבליט, שלח מכתב וקבע כי על אף שהוא מעריך את פרופ' בקשי, הוא מתנגד בתוקף להשתתפותו בדיון, וכי הכוונה להזמין אותו היא "פרובוקטיבית ומיותרת, ואין בה כדי לקדם כהוא זה את טובת העניין אלא יש בדבר כדי להכשיל את ועדת השרים בעבודתה". מנדלבליט הוסיף כי אין טעם בטענות אוחנה לפיהן התעוררה מחלוקת בנוגע לחוות דעתו, וכי הוא מתנגד מראש להשתתפות יועץ משפטי חיצוני בדיונים, שכן הדבר לא קרה עד כה.

מתברר כי ראש המחלקה המשפטית ב"פורום קהלת", פרופ' אביעד בקשי מצדד בעמדת הממשלה של נתניהו כאשר כתב חוות דעת בה אמר כי הממשלה היא הסמכות העליונה שביכולתה להחליט על קיום או איסור ההפגנות. נתניהו וחבורתו, כמובן, עושים כל שביכולתם להפסיק את ההפגנות שגורמות להם כאב ראש ממושך הרי את הפוליטיקאים ניתן להשפיע עליהם בכל מיני צורות אבל זה בלתי אפשרי ביחס לציבור.

על כל פנים מפלגת כחול לבן השותפה בממשלה, הודיעה כי היא "התנגדה נחרצות לניסיונו הנפסד של השר אוחנה לכפות השתתפות יועץ משפטי חיצוני בקבינט הקורונה ולהפיץ חוות דעת חלופית לזו של היועץ המשפטי לממשלה". בכחול לבן הוסיפו: "לממשלת ישראל יש רק ייעוץ משפטי אחד מוסמך. לא נאפשר פוליטיזציה של עבודת הדרג המקצועי בממשלה...".

על רקע זה אוחנה האשים את כחול לבן כי היא מתפקדת בשירות מנדלבליט במקום בשירות הציבור. אוחנה תקף גם את היועץ המשפטי לממשלה, שלטענתו, לא מסוגל לקבל כי השרים ישמעו חוות דעת השונה מעמדתו, וגייס את מפלגת כחול לבן שניצלו את כוחם לבטל את ישיבת קבינט הקורונה, ומנעו קבלת החלטות חשובות לטובת הציבור...

לפני חודשיים אמר אוחנה כי ראש הממשלה מעולם לא שוחח אתו ולא ביקש שום בקשה שקשורה להפגנות. אבל הוסיף כי קיבל הרבה פניות מתושבים שאמרו שחייהם הפכו לגיהנום. אז האם נותרה ספקות כל שהיא בנוגע להתמסרות אוחנה להיות בשירות נתניהו..?!