אוק 07, 2020 05:10 UTC
  • סדר העדים מפריע שנתנהיו מתלונן עליו

פרקליטיהם של בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' ושל ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו תקפו בחריפות את ההודעה שמסרה פרקליטות מיסוי וכלכלה, בנוגע לסדר העדים הצפוי בתיק 4000. סנגוריהם של בני הזוג אלוביץ', מזכירים כי בית המשפט המחוזי הורה לתביעה להודיע מה יהיה סדר העדים, אילו מסמכים יוצגו לכל אחד מהם במהלך עדותו, וכן להעביר להגנה את תיעוד ראיונות הרענון שייערכו לעדים בפרקליטות לפני עדותם.

בפרקליטות מסרו את סדר העדים המשוער של קבוצה ראשונה ובה כעשרים עדי תביעה, וכן את העדים שצפויים להעיד בשלוש קבוצות אחרות, אך ללא הסדר הפנימי הצפוי של העדים בכל קבוצה. בפרקליטות פירטו גם מיהם העדים ה"חיצוניים" והוסיפו כי באופן כללי בכוונתם לשלב ביניהם עדויות של חוקרי משטרה בתיק תוך מתן הודעה מראש. הסיבה היא שעדויות של חוקרי המשטרה נחשבות בדרך כלל טכניות ופעמים רבות שני הצדדים מסכימים לוותר עליהן.

+לדברי הסנגורים הודעת הפרקליטות אינה ממלאת אחר החלטה קודמת של בית המשפט. הם טוענים כי סדר העדים המעורפל יאפשר לפרקליטות להפתיע את ההגנה במהלך החקירות, ולא יאפשר להם להיערך כמו שצריך לחקירה נגדית. הסנגורים טוענים כי גם חקירותיהם הנגדיות על דוכן העדים של חוקרי המשטרה צפויות להיות "משמעותיות וארוכות".

 ====

הפרקליטות הודיעה כי המסמכים שיוצגו לכל עד במהלך עדותו, הם אותם המסמכים שהוצגו לעדים בהודעותיהם במשטרה, עם אפשרות שיציגו להם גם מסמכים נוספים. ובמקרה הזה הפרקליטות תודיע על כך להגנה. אבל הסנגורים מתלוננים ומוחים כאשר אומרים כי "הטעם העיקרי בהחלטת בית המשפט היה להביא לידיעת הנאשמים את המסמכים שאינם נזכרים בהודעותיהם במשטרה". ומוסיפים "זה הנתון שמסירתו להגנה יקדם ניהולו של הליך הוגן ויעיל. בניגוד למתבקש, התביעה לא הצהירה שהיא אינה יודעת היום על מסמכים נוספים שבכוונתה להציג לעדים ולא הצהירה שככל שיוצגו מסמכים נוספים, מדובר במסמכים בודדים". סנגורי ראש הממשלה בנימין נתניהו, העלו גם טענות בתגובה שמסרו לבית המשפט ואמרו כי "במבט כולל עולה כי ביחס לכל אחד מהמרכיבים שנכללו בהחלטה, ביקשה התביעה לעשות דין לעצמה".

מומחים אומרים סדר העדים הוא הדרך של התביעה לפרוס בפני השופטים את התיק כפי שהיא רואה אותו, לכן הרשימה שפורסמה מנסה לאזן בין רצון הפרקליטות להגיע מהר ככל האפשר לעדי המדינה חפץ ופילבר, ובין הצורך לבנות סיפור קוֹהֵרֶנְטִי שייתן לעדויותיהם של עדי המפתח את ההקשר הנכון.