אפר 19, 2021 09:03 UTC
  • מתיחת מתווה הנשיאות

תוך כדי חיפוש מוצא מהמבוי הסתום הפוליטי, שישראל לכודה בו זה כשנתיים, צפה ועלתה שוב ההצעה לבחור בבנימין נתניהו לנשיא תחת ראובן ריבלין, שיסיים את כהונתו בת שבע השנים ביולי. "מתווה הנשיאות", זה שם הבדיחה הרצינית הזאת על חשבון הציבור.

מדובר ברעיון עיוועים, שיש לגדוע בעודו באבו. שהרי נתניהו הוא הוא הסתימה במערכת הפוליטית. הפלונטר הפוליטי איננו אלא תגובה מערכתית על הכשל החוקתי, המאפשר לנאשם בפלילים לכהן כראש ממשלה. רק בממשלה שירדה מהפסים ניתן להציע להשתחרר מלפיתת ראש ממשלה הנאשם בפלילים על ידי בחירתו לנשיא.

המקום של נאשם בפלילים הוא על ספסל הנאשמים, לא על כס הנשיא. אם נתניהו יימצא אשם בעבירות המיוחסות לו, מקומו בכלא. האם הגיוני הוא להפוך את בית הנשיא למקלט לעבריינים נמלטים?

הרעיון הוא לתת לנתניהו ליהנות מהחסינות הדיונית שמעניק לנשיא חוק יסוד: החוק מגן על הנשיא מפני העמדה לדין פלילי בעת כהונתו, לרבות על עבירות שנחקרו לפני כהונתו. אלא שמבחינה משפטית כלל לא ברור שניתן לפרש את החוק באופן הנותן חסינות גם למי שכבר נמצא בעיצומו של משפט פלילי, כמו במקרה של נתניהו. כזכור, כתבי האישום נגדו כבר הוגשו, משפטו כבר החל, ואילו לשון החוק מתייחסת לחסינות מפני הגשת כתב אישום בתקופת הכהונה.

מדובר בנסיבות חסרות תקדים בהיסטוריה של ישראל. אם יקודם מתווה הבושה הזה, בית המשפט ייאלץ מן הסתם להכריע בסוגיה. אך גם אם יימצאו שופטים גמישים, שיפרשו את החוק כך שיחול על נתניהו, הם לא יצליחו להכשיר את השרץ מבחינה מוסרית. יש גבול ומידה לאופן שניתן בו להרחיק לכת בפרשנות כדי להמשיך להכיל את הצרות הפליליות של נתניהו.

איזה מסר שולחת ממשלה לאזרחיה, כשהיא מעמידה בראשה נאשם בעבירות שחיתות? איזה מסר שולחת ישראל לעולם כולו, כשהיא בוחרת בנאשם בפלילים כאזרח מספר אחת, שייצג אותה בעולם?

אם נאשם בפלילים אינו ראוי לעמוד בראש הממשלה, קל וחומר שאין הוא ראוי לעמוד בראש ישראל. נתניהו מוכרח ללכת — לדיוניו בבית המשפט, לא לבית הנשיא.