May 05, 2021 07:12 UTC
  • התחביב להפריח בלונים

הבלון החדש שהופרח לחלל האוויר על ידי יו"ר ש"ס אריה דרעי הוא ניסיון נוסף לעקם את החוקים לצרכיו האלקטורליים של בנימין נתניהו. על השולחן הונחתה הפעם הצעת חקיקה, שתאפשר בחירות חד־פעמיות ישירות לראשות הממשלה.

נתניהו וחבורתו רושמים שפל חדש בתַּחְבּוּלָנוּת פוליטית: בעיצומה של תקופת הרכבת הממשלה, ובטרם מוצו כל האפשרויות להרכיבה, הם מגישים הצעת חוק בחירות מיוחד, בניסיון לסדר לנתניהו תנאים שבהם יוכל סופסוף, לאחר ארבע מערכות בחירות בהן נכשל, לנצח.

"יש פתרון לפלונטר הפוליטי ורוב עצום בציבור תומך בו", טען ללא בושה נתניהו בישיבת סיעת הליכוד, "הציבור יבחר ישירות את ראש הממשלה בבחירות בזק, בלי לפזר את הכנסת". אלא שכהרגלו מדובר במניפולציה: אין שום דבר בנוסח העדכני של הצעת החוק, שמעניק לראש הממשלה שייבחר כלים שיקלו עליו להרכיב קואליציה ולשים קץ לפלונטר הפוליטי. הבעיה אינה חוסר יכולת להכריע למי לתת את המנדט לנסות להרכיב ממשלה, אלא באי יכולתו של בעל המנדט להרכיבה.

הדבר היחיד שהחוק החדש נועד להבטיח זה את ביטול ההסכם הפריטטי מיד לאחר הבחירות, כלומר, למנוע מיו"ר כחול לבן בני גנץ להתמנות לראש ממשלה בנובמבר ולא לאפשר לו עד אז להמשיך לסכל מינויים של אנשי שלומו של נתניהו, בין אם זה שר משפטים, פרקליט מדינה או כל מה שדרוש לו כדי להימלט מהדין.

גם מבלי להידרש לדיון על כשלי שיטת הבחירה הישירה, עצם הניסיון לשנות את כללי המשחק בעיצומו הוא פסול, בוודאי כשמדובר בשינוי פרסונלי ורטרואקטיבי. אם רוצים כללים שונים יש להחילם רק על הכנסת הבאה. עצם השיח של הפרחת בלונים חקיקתיים מדי יום מזיק ומצביע על פריכותה של הדמוקרטיה החוקתית, ועל הצורך הדחוף בעיגון מעמדם של חוקי היסוד, כך שלא ניתן יהיה מדי יום או יומיים, ברוב קטנטן של 61 חברי כנסת, לנסות (ולעתים להצליח) לתקנם בהתאם לצרכים פוליטיים מזדמנים.

יותר מכל נראה, שהיוזמה היא ספין של נתניהו, שמטרתו לסלק את מכשול גנץ בנובמבר ולהרוויח זמן. אם בכל זאת יימצאו 61 חברי כנסת שמוכנים לתת יד למעשה המרמה הזה, ייאלץ בית המשפט לשים גבול להשחתת חקיקת היסוד בכנסת ולומר עד כאן. שכן מדובר בתיקון חוקתי שאיננו חוקתי, שמעקם את שורשי השיטה הדמוקרטית, "מתקן" אותה תוך כדי בחירות לצרכיו של מועמד ספציפי, מעוות את רצון הבוחר כפי שהתבטא בבחירות האחרונות, ועובר על כל כלל אפשרי.