ספט 14, 2021 08:03 UTC
  • יש לשמור על גשר המוגרבים

ראש הוועדה למאבק בייהוד עיר הקודש ברשות הפלסטינית, נאסר אלהדמי, הזהיר מהתוכניות של שלטונות הכיבוש הישראלים בנוגע לגשר שער המוגרבים בעיר, שמיועדות להוביל לחתוך חלק מרחבת מסגד אל אקצא לטובת המתנחלים, והדגיש כי גשר שער המוגרבים הוא אתר ארכיאולוגי המכיל עתיקות מהשלטון האיובי והממלוכי, ששלטונות הכיבוש מנסים להשמיד אותם באמצעות חפירות, במטרה לפגוע בזהות האיסלמית של עיר הקודש.

יש לציין כי שופט בית המשפט העליון בישראל, אלכס שטיין, דחה עתירה שביקשה להורות לממשלה להפסיק את השימוש בגשר המוגרבים המוביל לאזור רחבת מסגד אלאקצה, עד החלפתו בגשר בטיחותי יותר. את העתירה הגישו שבע נשים דתיות, שטענו כי הגשר שהוא הכניסה היחידה של יהודים למקום הזה, נבנה שלא כחוק והוא מסוכן לציבור.

הממשלה מסרה לבג"ץ, כי היא מטפלת בבעיות הבטיחות: הוחלט לאתר קורות עץ שאינן בטיחותיות ולהחליפן בקורות עץ חדשות. מדובר בקורות המונחות על קונסטרוקציה יציבה העשויה מפלדה, ומלאכת החלפתן כבר החלה בהתאם לדוח הנדסי. בדיון התחייבה הממשלה, כי תהליך התיקון יהיה מלווה על-ידי גורמים מקצועיים כדי להבטיח בטיחות, וכי גורמים מקצועיים אלו יכינו דוח ביניים ודוח סופי בהתאם ויציגו אותם לעותרות. === 

השופט אלכס שטיין, צוטט שיש לדון בסעדים הנוספים שביקשו העותרות - הפסקת השימוש בגשר ובניית חדש במקומו כאשר אמר כי אם הן טוענות שהגשר מהווה מטרד - יש להגיש תביעת נזיקין לערכאה אזרחית מתאימה; הטענה לפיה עבודות התיקון הנוכחיות מבוצעות ללא היתר בנייה - מקומה בבית המשפט המחוזי. לכך יש להוסיף את השיהוי הכבד שבעתירה, שכן הגשר הנוכחי הוקם לפני 16 שנים, ואת הרגישות סביבו : "במקום כזה, שבו כל שינוי עלול להביא לזעזוע מדיני או ביטחוני, החלטתן של הרשויות לא לשנות את המצב הקיים בשטח היא בגדר החלטה עניינית וסבירה, אשר בה אין מקום להתערב". השופט שטיין סיכם : "נמצא אפוא כי לפנינו עתירה נטולת עילה אשר הוגשה על-ידי עותרות האוחזות בסעדים חלופיים".

חודש לפני כן, "הקרן למורשת הכותל המערבי" התריעה לכאורה מהסכנות, וחברת מועצת עיר הקודש לשעבר מינה פנטון, עיריית עיר הקודש והחברה לפיתוח מזרח עיר הקודש, ביקשו מבית המשפט להורות על הפסקת השימוש בגשר, הסרתו והקמת גשר קבע במקומו.