אוק 17, 2021 05:40 UTC
  • סמכויות דראקוניות

במקביל לקידום הטלת סמכויות על השב"כ בהתמודדות עם גל הפשיעה בחברה הפלסטינית, מבקשת בימים אלה ישראל להרחיב גם את זכויותיה של המשטרה לערוך חיפושים בבתים או במבנים בלא לקבל צו מתאים מבית המשפט. החוק, שמשרד המשפטים מקדם כעת לבקשת המשטרה, יאפשר גם להחרים ללא צו צילומים ממצלמות אבטחה. כל זאת בטענה שצעדים אלה "הכרחיים" עקב התגברות האלימות ביישובים הפלסטיניים. במשטרה טוענים כי צילומים נמחקים ממצלמות בזמן שהם פועלים להשגת צו, ולכן הם מבקשים לייתר את התהליך.

כיום החוק מתיר למשטרה לערוך חיפוש ללא צו רק אם יש לשוטרים יסוד להניח שנעשה במקום פשע, אם בעל המקום הוא הפונה לעזרת המשטרה, אם יש יסוד להניח שמבוצעת במקום עבירה או אם אדם שנמלט מהמשטרה נכנס למקום. לפי הצעת החוק החדשה, שוטר יורשה מעתה להיכנס לבית או מבנה בלי צו גם כאשר "יש חשד סביר כי במקום מצוי חפץ הקשור לעבירה מסוג פשע חמור העשוי לשמש ראיה". מי שיקבע לפי החוק החדש מה מהווה חשד "סביר" הם השוטרים ולא השופטים.

כמו הניסיון הפסול להרחיב את סמכויות השב"כ לטיפול בפלסטינים בלבד, גם בקשה חריגה זו של המשטרה, שזוכה כאמור לתמיכת משרד המשפטים, מעוררת חשד כבד כי היא מנסה ליצור לעצמה קיצורי דרך, תוך דילוג על השמירה ההכרחית על מינהל תקין וזכויות אדם באופן שלא היה עולה על הדעת לעשות במאבק בפשיעה בחברה היהודית.

צריך להפסיק לחפש קיצורי דרך באמצעות הענקת סמכויות דראקוניות לשיטור נפרד על 20% מהאוכלוסייה. אם הסמכויות הקיימות הספיקו במקומות אחרים, הן יספיקו גם בחברה הפלסטינית. ואם יש בכל זאת צורך בשינויים נקודתיים, הם צריכים להיות מדודים הרבה יותר, עם תאריך תפוגה, והעיקר — עליהם להתקבל תוך דיאלוג ושיתוף פעולה עם נציגי האוכלוסייה. חייב להיות פיקוח על פעולות המשטרה, כדי לוודא שמיגור הפשיעה בחברה הערבית נעשה על פי כל הכללים הנהוגים במקומות אחרים.

זאת ועוד, אסור לשכוח שיש שוטרים שבעצמם אלימים, חסרי מוסר, וברמה ירודה, כך שאם יתנו להם סמכויות יתר וינצלו זאת בדרכים לא נכונות שעלולות לגרום עוולות לחפים מפשע, זו תהא בכיה לדורות, וכתם נוסף על ישראל.

קיצורי הדרך באלה רק יחמירו את הקיטוב באמון הציבור בשוטרים. יש להקים משטרת יישובים נפרדת עם ניהול שישרתו בה צעירים פלסטינים חדורי מוטיבציה.