נוב 13, 2021 07:04 UTC
  • שיחות וינה והתנקשות נגד ראש הממשלה בעיראק

העיתון "ואטן אמרוז" כתב במאמר המערכת שלו כי ביטול האמברגו במלואו צריך להיות בראש סדר היום של המשא ומתן בווינה והדגיש כי הממשל של ביידן רוצה לחזור להסכם הגרעין שפרש ממנו הממשל של טראמפ בשנת 2017.

העיתון הוסיף כי גם מדינות הטרויקה האירופית מדגישות את חשיבות הסכם הגרעין לגביהן, לאחר ניהלו סחבת לשנים כדי להתחמק מהתחייבויות שלהן. העיתון הוסיף כי אם מדינות הטרויקה רוצות להחיות את ההסכם אז הן צריכות למלא אחרי התוצאות שהושגו במהלך המשא ומתן כדי לאפשר חזרת ארה"ב בעיקר לבטל את הסנקצויות והאמברגו. העיתון ואטן אמרוז קבע כי להגיע לתוצאות רלבנטיות, ארה"ב חייבת להגיש ערבויות בכתב שלא תפרוש מההסכם בעתיד.

****************

העיתון "עאסר איראניאן" כתב תחת כותרת "נאיביות, לצפות לשינויים בארה"ב" כי לאורך ארבעה עשורים, איראן בחנה את העמדות והמדיניות של הממשלים האמריקנים, הדמוקרטיים כרפובליקנים, ועל פי הניסיון העשיר הזה, התברר כי העויינות האמריקנית למהפכה האיסלאמית באיראן היא עיקרון קבוע במדיניות והאסטרטגיה של ארה"ב. העיתון הוסיף כי אולי השיטות שונות אבל העויינות היא אותה העויינות הרי הממשלים האמריקנים הרפובליקנים התרגלו להתייחס בעויינות גלויה לאיראן בעוד הממשלים הדמוקרטים היו מתייחסים בעוינות מוסווית כלפי איראן. הממשלים הדמוקרטיים היו עוטים מסכות לכסות על העויינות ולחתור להשיג את המטרות, שהרפובליקנים חותרים להשיג אותן. אז, נאיבי לחשוב כי הממשל הדמוקרטי של ג'ו ביידן שונה מהממשל הרפובליקני של טראמפ מבחינת ההתייחסות להסכם הגרעין ותוכנית הגרעין האיראנית, מפני על סדר היום של כל מי שנכנס לבית הלבן, לפגוע בהתפתחות הטכנולוגית של איראן  ולפגוע ביכולות ההגנה שלה.

****************

העיתון "סייאסת רוז" כתב על ניסיון ההתנקשות הכושל בראש ממשלת עיראק מוסטפה כאזמי וקבע כי השאלה הנשאלת היא מי המרוויח מהניסיון הזה והוסיף כי ניסיון ההתנקשות נועד לטרוף את הקלפים ביחס לאחריות של ממשלת כאזמי על ההתרחשויות שהיו בבגדאד בהן נורו מפגינים נגד תוצאות הבחירות באזור הירוק. העיתון הוסיף כי ניסיון ההתנקשות בראש ממשלת עיראק מחזק את הקוראים להמשך הנוכחות של הכוחות האמריקנים בעיראק כמו כן מחזק את הקוראים להחליש את ההתקוממות העיראקית באמצעות האשמתה באחריות למה שקרא ולהצית מחלוקת פנים עיראקית.