נוב 13, 2021 10:37 UTC
  • מבחינת דעת הקהל הפלסטיני הסכמי אוסלו נכשלו

סקר נערך באחרונה, על ידי מרכז "באדיל" בהשתתפות 695 צעירים וצעירות, גברים ונשים פלסטינים. 42.9 אחוזים מהם תושבי הגדה המערבית, 19 אחוזים התגוררו במדינות ערב, 16 אחוזים ברצועת עזה, 13.7 אחוזים בישראל, 5.3 אחוזים בעיר הקודש, ו־2.3 אחוזים במדינות זרות שאינן ערביות. 56.8 אחוזים מהנסקרים הם בעלי תואר ראשון, ול־20.9 אחוזים תואר שני.

החוקרים ציינו כי 92.7 אחוזים מהנסקרים סבורים שהסכמי אוסלו נכשלו. על רקע זה צויין לנימוקים לכישלון ונאמר כי רובם של 92.7 האלה, אומרים שהכישלון מתבטא בהרחבת ההתנחלויות, בהחרמת אדמות ובנישול פלסטינים מרכושם, בהזנחה וההתעלמות המתמשכות מזכויות הפליטים הפלסטינים, בגידול באפליה נגד הפלסטינים, בהיעדר הביטחון האישי וחוסר הסיכוי לשלום עם ישראל, בנוסף גם לשלילת ההגדרה העצמית מהפלסטינים. החוקרים ציינו כי מפעל ההתנחלויות נתפס כגורם עיקרי לכישלון, בעיקר לאור התמיכה הגדולה ההתנחלויות מצד "ישראל" והממשל האמריקאי בימי הנשיא טראמפ.

החוקרים ציינו כי הממצאים הללו מעידים על כך שהנשאלים "סבורים שהסכמי אוסלו לא רק שנכשלו בהשגת מטרותיהם, אלא אף שירתו את הפרויקט הציוני-ישראלי בפלסטין. אז 28 שנים לאחר החתימה על הסכמי אוסלו מתבררת ההשפעה הקטסטרופלית של ההכרה הפלסטינית בישראל כישות טבעית ובעלת זכות קיום בשטח. ההכרה הזאת סללה את הדרך לַנורמליזציה הערבית עם ישראל, שסיפקה צידוק להתנערות מהמחויבות הערבית לַסוגיה הפלסטינית וּלְזכויות העם הפלסטיני".

לאור זה, החוקרים קראו לַהנהגה הפלסטינית וְלַקהילה הבינלאומית להתנער כליל מתהליך אוסלו, והמליצו להתחשב בדעותיהם של צעירי פלסטין ולאמץ גישה מבוססת זכויות אדם לפתרון הסכסוך. הרי הצעירים הם עתידה של כל חברה אנושית. אולם ברוב המקרים הצעירים אינם נמצאים בצמתי קבלת ההחלטות, במיוחד כאשר החברה שבה הם חיים אינה דמוקרטית ושלטונה מושתת על ארגונים הירארכיים.

עם זאת, סקרים אחרים (כמו למשל סקר מכון מולד מנובמבר 2020 וסקר פלסטיני-ישראלי משותף למרכז הפלסטיני למדיניות ולמחקרים ברמאללה ולתוכנית לניהול סכסוכים וגישור באוניברסיטת תל אביב מאוקטובר 2020), מציינים לכך כי בקרב הפלסטינים, נמצאים שיעורי תמיכה של 40 אחוזים ומעלה בפתרון שתי המדינות. אם משלבים את התוצאות הללו עם המחקר של "באדיל", אפשר להסיק כי שיעורם של הצעירים בקרב התומכים בפתרון שתי המדינות נמוך.

המצב בשטח אינו תואם אף מצב רצוי, בין שמדובר בהסכם הביניים של אוסלו, ובין שמדובר בחלומות על שיבה מסיבית של פליטים פלסטינים, על שיבה של היהודים למדינות אירופה או למדינות ערב, או על אוטופיה של מדינה שוויונית לפלסטינים ולישראלים.