דצמ 03, 2021 09:01 UTC
  • חוק דרקוני

האפוטרופוס לנכסי נפקדים הוא גוף ממשלתי כוחני רב עוצמה. הוא הוקם במשרד האוצר ב–1950, כזרוע הממשלתית שבאמצעותה הפקיעה ישראל את הרכוש העצום שהותירו מאחוריהם מאות אלפי הפליטים הפלסטינים שברחו או גורשו מארצם ב–1948.

החוק לנכסי נפקדים הוא חוק דרקוני ורחב מאין כמותו. על פיו יכול האפוטרופוס לתפוס את רכושו של כל אדם שהיה בשטח מדינת "אויב" במהלך תקופת החירום. מכיוון שתקופת החירום מעולם לא הסתיימה, הרי שבאופן עקרוני ישראל יכולה לתפוס את רכושו של כל אדם שיצא למדינה כזאת, גם אם הוא חייל שנשלח מטעם ישראל, או מתנחל שהתיישב בגדה המערבית.

כמובן שהחוק לא מופעל נגדם. בעשורים האחרונים מופעל החוק בעיקר נגד מאות אלפי הפלסטינים, תושבי מזרח עיר הקודש. כמעט בכל משפחה במזרח העיר יש מישהו שהתגורר או מתגורר ב"מדינת אויב", כמו כוויית או ירדן לפני הסכם השלום או אפילו בגדה המערבית. החוק הופך כל עסקת נדל"ן במזרח העיר לעסקה בסיכון גבוה, שכן האפוטרופוס יכול לצוץ, אפילו שנים רבות לאחר חתימת העסקה, ולדרוש את חלקו בנכס. החוק גם מונע מהתושבים לפעול לרישום קרקעותיהם בטאבו, מה שמוסיף לכאוס התכנוני, לפעילות בשוק שחור ולמצוקת הדיור בשכונות הפלסטיניות בעיר.

עתה, בעקבות עתירת חופש המידע שהגישו עורכי דין ממשרד טל קדרי, שמיר ושות', התברר שישראל לא יודעת אילו נכסים מחזיק האפוטרופוס לנכסי נפקדים, או שהיא יודעת אבל לא חושבת שהציבור זכאי לקבל את המידע — תלוי לאילו מהתשובות של ישראל אתם בוחרים להאמין. ישראל אף טענה, באמצעות משרד החוץ, כי חשיפת המידע תביא לפגיעה ביחסי החוץ.

למרבה הצער, שופטת בית המשפט המחוזי בעיר הקודש עינת אבמן־מולר קיבלה את ההסברים הדחוקים הללו. במקום לשאול אם מה שפוגע ביחסי החוץ הוא מסירת המידע לציבור או עצם קיומו של החוק הדרקוני והפעלתו הבררנית — בחרה השופטת להסתיר את המידע ואף הענישה את העותרים בתשלום הוצאות.

כמו מאובנים ביורוקרטיים אחרים — קרן קיימת לישראל וההסתדרות הציונית, למשל — המטרה היחידה של הותרת הגוף הזה על כנו היא היותו כסות משפטית להמשך האפליה וההתעללות בתושבים הלא־יהודים. על שר האוצר אביגדור ליברמן להורות לאפוטרופוס לפרסם את המידע על הנכסים שבידיו. על שר המשפטים גדעון סער להצהיר, שמהלכי רישום הקרקעות במזרח עיר הקודש לא ישמשו לתפיסת רכוש חדש בידי האפוטרופוס, ועל הממשלה לפעול לביטול החוק המפלה והאָנַכְרוֹנִיסְטִי.