May 21, 2022 11:26 UTC
  • דיון על ניהול אופטימאלי של סיבסוד

ראש מועצת השורא, "מוחמד באקר קליבאף", נשיא הרפובליקה, איברהים ראיסי, וראש המערכת המשפטית, ע'ולמחוסיין מוחסני איג'אי, התכנסו בתחילת השבוע האחרון לדון על העניינים השוטפים, בין היתר, התוכנית הממשלתית לחלוקה שוויונית של הסיבסוד הממשלתי.

ראש מועצת השורא, "מוחמד באקר קליבאף", נשיא הרפובליקה, איברהים ראיסי, וראש המערכת המשפטית, ע'ולמחוסיין מוחסני איג'אי, התכנסו בתחילת השבוע האחרון לדון על העניינים השוטפים, בין היתר, התוכנית הממשלתית לחלוקה שוויונית של הסיבסוד הממשלתי. ראשי שלושת רשויות הממשל הדגישו את החשיבות לקיים שיתוף פעולה בין הגורמים השונים, להצליח של צעדים ממשלתיים, לספק את הדרישות של האזרחים, ולהבטיח רווחה ושיגשוג בהתאם לתוכנית הכלכלית החדשה.

הנשיא אברהים ראיסי, שנפגש לאחר מכן עם אנשי דת אמר כי תיקון שיטת הקצאת התמיכה הממשלתית, לא מבטיח צדק, אבל הוא צעד לקראת הפיכת המצב הכלכלי לצודק יותר, והדגיש כי הממשלה עושה מאמצים הרציניים לטפל בבעיות שמקשות על האזרחים.

הנשיא סקר את התנאים שנתקלת בהם המדינה, וציין כי לאחר ההכרזה על הקמת הממשלה לפני מספר חודשים, היא לקחה על עצמה לטפל במצב בו, כ-700 איש היו נפטרים ביום מהקורונה, האינפלציה היתה חסרת התקדים, הזרמת מטבע חוץ מסובסד לשוק, לטובת אחדים, בעוד התנאים גרועים ביחס לעתודות סחורות בסיסיות.

 

במהלך ישיבת הממשלה ביום (רביעי), אמר הנשיא כי אספקת המוצרים הבסיסיים לאזרחים, היא שאלה אסטרטגית. הנשיא הורה למשרד החקלאות להבטיח תוך זמן קצר ביותר את המוצרים הבסיסיים ללא הסתמכות על מדינות אחרות, וקבע כי אסור לשכוח מהצעדים הבסיסיים,להגברת הייצור שהוא שאלה מהותית, כדי להשיג תוך זמן הקצר ביותר את היכולת לספק בעצמנו את המוצרים שלנו. מה מחייב  קבלת החלטות שקולות, שניתן ליישם אותן. הנשיא שקרא להסברת  התוכניות, לחלוקה שוויונית של הסיבסוד הממשלתית להסרת כל חשד, קרא לשיתוף פעולה בין הצוות הכלכלי וצוות התקשורת בממשלה, להבטיח את יציבות השוק.

************************

התערוכה הבינלאומית 26 לנפט, גז, זיקוק הנפט והתעשיות הפטרוכימיות נפתחה בטהרן ביום (שני) האחרון ( 13 - 16 במאי), בהשתתפות 1,200 חברות איראניות וזרות, על שטח של 40,000 מ"ר.

התערוכה בהתאם להודעה של משרד הנפט, היא סמל ליכולות של משרד הנפט בתחומי הכלכלה והאנרגיה. מנכ"ל החברה הלאומית לתעשייה הפטרוכימית האיראנית, מורתזה שאה מירזאי, ציין כי כושר הייצור של ההתעשיות הפטרוכימיות במדינה, צפוי להגיע ל-200 מיליון טון בעשר השנים הקרובות.

הנשיא איברהים ראיסי שסייר בתערוכה, אמר כי פיתוח איכותי וכמותי של נפט, גז, זיקוק הנפט ותעשיות פטרוכימיות, יוצר הזדמנויות עבודה ומגביר את היצוא, וחשף כי בשנים האחרונות ננקטו צעדים טובים בתעשיית הנפט לקידום הפעילויות המבוססות על הטכנולוגיה.

ראיסי קרא לשלב בין ידע ויכולת, להציג מוצרים טובים בשווקים המקומיים והבינלאומיים וקבע כי התערוכה הבינלאומית 26 לנפט, מהווה אחד האירועים התעשייתיים החשובים, תוך הבעת תודה לשר הנפט והחברות המשתתפות בתערוכה, ותוך קריאה להשיג התפתחות כמותית ואיכותית בעתיד.

ראש צוות המשא ומתן הגרעיני עלי באקרי שסייר גם בתערוכה הבינלאומית לנפט, ציין  לסיכול המזימות העויינות לעצור את רכבת הצמיחה הכוללת באיראן והדגיש כי הרצון והיכולות של המומחים בתעשיית האנרגיה, הפכו את התפיסה "לעקוף את האמברגו", שהוטל על ידי בוש", ל"טכנולוגיית ההתמודדות עם האמברגו שהוטל על ידי אובמה" ולאחר מכן "רכישת הידע" לביטול האמברגו והלחצים המקסימליים שהטיל טראמפ" עד כדי המדינות שהוטל עליהן אמברגו, מבקשות היום עזרת איראן, ביחס לביטול האמברגו.

 

 

 

תגיות