יונ 15, 2022 08:30 UTC
  • חוק קבלת הדומה ודחיית השונה

בתקופה האחרונה, מתחת לרדאר הציבורי, עברה בקריאה טרומית הצעת חוק שמרחיבה, באופן משמעותי, את תחולתו של "חוק ועדות הקבלה", שאושר בשנת 2011.

החוק המקורי הוא שאיפשר ליישובים קהילתיים, בנגב ובגליל, שבהם עד 400 בתי אב, לקיים ועדות קבלה. בין אמתלות הדחייה של מי שמבקשים להתקבל ליישוב, קיימת בחוק גם האמתלה "'חוסר התאמה' של המועמד ל'מרקם החברתי־תרבותי' של היישוב, שעלול לפגוע במרקם זה". אמתלה שמובנה הפשוט הוא הדרת אוכלוסיות בלתי רצויות, ובעיקר: פלסטינים. אף כי החוק המקורי כלל התניה השוללת דחיית מועמד מטעמי גזע, דת מין וכיו"ב, מה ש"הציל" את החוק בקרב רוב השופטים בבג"ץ, מטרתו והמסר שהוא שידר ברורים: קבלת הדומה ודחיית השונה.

הצעת החוק הנוכחית מבכה את המצב הקיים, שבו ביישובים הגדולים מ–400 בתי אב, או כאלה שלא נמצאים בנגב ובגליל, לא ניתן להשתמש בפרקטיקה של ועדות קבלה, ולכן מבקשת לתקן את ה"עוול" בכך שתרחיב מאוד את תחולת החוק.

לאחר התיקון, החוק יחול על יישובים שבהם "שווקו עד 600 מגרשים לבניית קבע", הגדרה שתחול באופן משמעותי על הרבה יותר יישובים. מעבר לכך, ההצעה תחיל את החוק לא רק על הנגב והגליל, אלא גם על אזורים נוספים, ועל התנחלויות בשטחים הכבושים.

כל ההצדקה שעליה התבסס החוק המקורי, שמדובר ביישובים קטנים מאוד ומלוכדים, מתפוררת על רקע הרחבתו הנוכחית של החוק, והאמת נחשפת: ניסיון לתת גושפנקה חוקית לפרקטיקה מפלה.

החוק המדובר נותן הכשר לאפליה, פוגע בשוויון ובכבוד האדם במובנו הבסיסי ביותר, וכן מכשיר פגיעה קשה בפרטיות עקב ההליך החטטני שעובר אדם בפני שכניו לעתיד. לא ירחק היום שבו גם ביישובים "רגילים" יתחילו לדרוש ועדות קבלה. כבר כיום הולך ומתרחב שיח על "ייהוד" העיר או "ייהוד" של שכונות מסוימות.

במובן הזה, יש להקים ועדת קבלה גם לכנסת. לא יתאפשר למי שיש לו תיק פלילי להבחר, למי שהביע ברציפות דעות גזעניות, למי שהדָּפָּ"ר שלו נמוך, למי שלא יודע אנגלית וכולי. אולי כך תחזור ישראל לשפיות. חוק ועדות הקבלה הוא חוק רע. לא זו בלבד שלא צריך להרחיבו, אלא שיש לבטלו כליל ולאלתר.