יונ 24, 2022 10:29 UTC
  • אובססיית המעקב הביומטרי

גם ביחס למאגר הביומטרי ולהגנה על פרטיות האזרחים, ממשלת "השינוי" אינה נושאת בשורה של שינוי. מדו"ח הממונה על היישומים הביומטריים שפורסם בחודש שעבר מתברר, כי רשות האוכלוסין וההגירה שלחה בשבע השנים האחרונות תמונות פנים "באיכות מופחתת" של מיליוני אזרחים לגוף ממלכתי (ששמו לא צוין). כלומר, הקימה הלכה למעשה מאגר ביומטרי של ממש במחשבי הרשות והעבירה אותו הלאה, בניגוד לחוק.

התמונות שהועברו לאותו הגוף נאספו ונאגרו במערכת שמשמשת את בקרי הגבול בנמל התעופה בן גוריון ובמעברי הגבול בהתבסס על סעיף בחוק משנת 2009, המאפשר לשמור תמונות פנים באיכות מופחתת לשימוש הבקרים. אולם ב–13 השנים שחלפו מאז שהחוק חוקק חלה התפתחות בטכנולוגיות לזיהוי פנים, כך שרמת הדיוק של התמונות דומה לזו של תמונות באיכות גבוהה. משמעות הדבר היא, שאגירתן מהווה הקמה של מאגר ביומטרי — דבר האסור על פי חוק.

העברת התמונות הופסקה רק לאחר שהדבר נודע לממונה על היישומים הביומטריים, ובעקבות דיון משותף שלו בנושא עם נציגי רשות האוכלוסין ואותו גוף ממלכתי. אין זו הפעם הראשונה שהממונה זיהה שרשות האוכלוסין הקימה "בטעות" מאגר ביומטרי לא מוסדר. הדבר עלה גם בדו"חותיו הקודמים. אז אנשי לשכות האוכלוסין שמרו תמונות באיכות פחותה לצורך עבודתם בלשכות. רשות האוכלוסין טענה, שלנותני השירות בלשכות רשות האוכלוסין קיים צורך ממשי בהצגה חזותית של תמונת הפנים. אלו מסייעות להם בביצוע תפקידיהם, בפרט כאשר מדובר בתושב שבהגיעו ללשכה אינו מחזיק בתיעוד מזהה. מאגר זה לא הוסדר עד היום, והוא אינו חוקי.

בדו"ח הנוכחי גילה הממונה, כי במקביל הוקם מאגר נוסף, זה שבמחשבי בקרי הגבול, במערכת מידע הנקראת "רותם", והתמונות ממנו הועברו באופן שוטף מאז 2015 גם לאותו "גוף ממלכתי אחר" — ונשמרו גם אצלו. המשמעות היא הקמת מאגר ביומטרי נוסף, שלישי, הפעם אצל הגוף הממלכתי, והכל, לכאורה, בניגוד לחוק.

מאגר ביומטרי מעניק לממשלה יכולות שליטה ומעקב גדולים מדי על האזרחים. מעבר לזאת, הוא גם עלול לדלוף ולחשוף את האזרחים לשלל איומים וסכנות. שלטונות ישראל הוכיחו שלא ניתן לסמוך עליהן. על היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, להתערב בהקדם ולהורות על מחיקת המאגר הביומטרי של "הגוף הממלכתי".