אוג 09, 2022 07:07 UTC
  • עשייה גזענית

מועצת העיר עפולה ביקשה לשבור שיא גזענות חדש, ולאשר הצעה לאסור על בתי ספר לנהיגה לפעול בעיר בשבתות ובחגים, מחוץ לאזור התעשייה.

מה שמפריע לחברי המועצה העפולאים אינן המכוניות, כי אם מי שנוסע בהן בשבת, קרי — תושבי היישובים הפלסטיניים הסמוכים: נין, מוקייבלה, שבלי־אום־אל־גאנם ונעורה, שלומדים בה נהיגה לקראת מבחני הנהיגה המתקיימים בעיר. ההצעה הבזויה מכוונת למנוע מתלמידים פלסטינים וממורי נהיגה פלסטינים להיכנס לעפולה.

הם גם לא מסתירים זאת. חברי המועצה אמנם גזענים, אבל פיהם ולבם שווים. "מי שנכנס לעיר הזאת צריך לדעת שזו עיר יהודית", אמר בלא טיפת בושה חבר מועצת העיר איתי כהן שהגיש את ההצעה. מי שאינו מבין "מה הבעיה כאן, ישראל יהודית", שינסה לתרגם את המשפט לשפה זרה.

למועצת העיר עפולה רקורד עשיר בעשייה גזענית, ולמרבה הבעתה חבריה אף מנפנפים בו בגאווה. "כמו שב–2015 נלחמנו על האמת שלנו נגד מכירת קרקעות לפלסטינים", אמר כהן, שהוביל את המחאה. ויש את הניסיון מ–2019 לסגור את הפארק העירוני לתושבים בלבד במטרה למנוע כניסת מבקרים פלסטינים. ובל נשכח את שבועת האמונים שנשבעו באותה השנה חברי מועצת העיר לשמור על עפולה יהודית.

ראש העיר, אבי אלקבץ, הוביל בזמנו את המאבק לשמירה על טוהר הפארק העירוני. הוא אפילו התחייב בקמפיין הבחירות שלו לשמור על מה שהגדיר את הצביון היהודי של עפולה, והתריע גם מפני "כיבוש הפארק". הניסיון להדיר את הפלסטינים מהעיר הוא עקבי, ואת המאבק בבתי הספר לנהיגה אין לראות אלא כחזית נוספת במאבק על הגזענות היהודי.

האגודה לזכויות האזרח וארגון עדאלה שלחו מכתבים לאלקבץ וביקשו להסיר את ההצעה מסדר היום, משום שלעירייה אין כל סמכות חוקית להציב תמרורים שימנעו כניסה של מכוניות ללימוד נהיגה לרחובות העיר בשבתות ובחגים, קל וחומר לאור כך שהעירייה פועלת מתוך שיקולים זרים. הם הסבירו שההצעה מפלה, פוגעת בחופש התנועה וחופש העיסוק, כמו גם בזכותם של המורים הפלסטינים לעבוד בשבת.

עפולה אינה הראשונה שחשבה על זה. בשנת 2003 כרמיאל ניסתה לעשות את אותו תרגיל גזעני, אך בית המשפט הבהיר שהדבר לא יעבור. בישיבת מועצת העיר הוחלט פה אחד להקים ועדה שתמפה את הרחובות אותם הם מבקשים לחסום ותבחן את העניין משפטית. יש לקוות שהוועדה תבהיר לעירייה שמדובר בהצעה גזענית ושצריך לפסול אותה.