Aug 04, 2022 14:51 Asia/Jakarta

Majlis Imam Husein as pertama kali dilakukan oleh para sahabat Imam. Mereka berkumpul dan membicarakan masalah.

Suatu hari Imam Shadiq as bertanya kepada perawi yang mengisahkan kejadian ini. "Apakah kalian membentuk majlis dan berbicara satu dengan yang lain?" Artinya, kalian membicarakan masalah kami? Perawi menjawab, "Iya, kami melakukan itu," yaitu majlis-majlis ini.

Tags