Sep 29, 2022 14:22 Asia/Jakarta

Asyura bukan sekadar peristiwa sejarah.

Asyura adalah budaya, sebuah gerakan yang berkelanjutan dan teladan abadi bagi umat Islam.

Abu Abdillah as, dengan gerakan ini, yang di masanya memiliki landasan rasional dan logis terang benderang, telah menuliskan dan mewariskan teladan bagi umat Islam. 

Teladan ini juga tidak hanya terbatas pada kesyahidan. Ini adalah suatu kombinasi yang kompleks dan sangat dalam.

Ada tiga unsur dalam gerakan Abu Abdillah as, yaitu unsur logika dan akal, heroisme dan kehormatan, serta emosi.

Tags