• Kalam Hikmah (66): Keberhasilan Islam pada Kesadaran Masyarakat

  Kalam Hikmah (66): Keberhasilan Islam pada Kesadaran Masyarakat

  Aug 04, 2022 13:30

  Negara-negara Muslim hari ini sedang menghadapi konspirasi, apakah kita menyadari hal ini atau tidak ? Hari ini, konspirasi itu tidak hanya diarahkan pada Syiah, Iran, atau mazhab tertentu, tetapi diarahkan pada Islam.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (40)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (40)

  Nov 03, 2021 20:02

  Di sepanjang sejarah, para ulama besar Syiah – terlepas dari banyak tekanan dan minimnya sarana – telah merawat tunas mazhab Syiah lewat kerja keras dan upaya tak kenal lelah. Mereka telah melestarikan warisan Rasulullah Saw dan Ahlul Baitnya dengan amanah sehingga sampai ke tangan kita.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (28)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (28)

  May 19, 2021 14:18

  Ahmad ibn Muhammad Ardabili dikenal sebagai Muqaddas Ardabili dan Muhaqiq Ardabili adalah salah satu ulama besar Syiah di abad kesepuluh Hijriah dan berasal dari kota Ardabil, Iran.

 • Krisis Air Global: Kekhawatiran dan Harapan (38)

  Krisis Air Global: Kekhawatiran dan Harapan (38)

  Mar 31, 2021 15:01

  Saqakhaneh dapat disebut sebagai fenomna sosial dan agama dengan usi yang cukup tua di Iran, di mana air sebagai sumber kehidupan dibagikan secara gratis kepada musafir yang kehausan. Kemudian fenomena ini ditetapkan sebagai sebuah budaya kuno dan terpuji.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (23)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (23)

  Jan 26, 2021 16:13

  Allamah Sayid Haidar Amoli Amuli adalah seorang arif besar Syiah, mufasir al-Quran, pakar hadis, dan faqih terkenal yang hidup pada abad kedelapan Hijriyah. Dia adalah salah satu faqih dan teolog pertama yang membangun ikatan yang dalam antara Syiah dan Sufisme.

 • Hikayat Kehidupan dan Kesyahidan Imam Askari

  Hikayat Kehidupan dan Kesyahidan Imam Askari

  Okt 22, 2020 13:15

  Para malaikat berduka atas syahidnya Imam Hasan al-Askari as yang terjadi pada 8 Rabiul Awwal tahun 260 Hijriyah. Imam yang suci dan keturunan Ahlul Bait ini gugur di tangan penguasa lalim, al-Mu’tamid Abbasi.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (12)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (12)

  Jul 20, 2020 18:12

  Ulama dalam budaya Islam memiliki posisi yang sangat tinggi dan dianggap sebagai pewaris para nabi di tengah umat. Nabi Muhammad Saw dan Ahlul Bait as memperkenalkan ulama sebagai penjaga agama, penerang bumi, dan pewaris para nabi.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (10)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (10)

  Jun 23, 2020 18:33

  Artikel ini akan mengkaji peran Muhammad bin Muhammad bin Nu'man (Syeikh Mufid) dalam memperkuat identitas mazhab Ahlul Bait Nabi as.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (9)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (9)

  Jun 08, 2020 15:12

  Artikel ini akan mengkaji pengaruh Muhammad bin Muhammad bin Nu'man (Syeikh Mufid) mengenai kedudukan akal dalam pemikiran fikih dan ilmu kalam Syiah.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (7)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (7)

  Apr 19, 2020 14:36

  Muhammad bin Muhammad bin Nu'man atau lebih dikenal dengan Syeikh Mufid adalah seorang ulama besar Syiah, yang paling populer pada pertengahan abad ke-4 dan permulaan abad ke-5 Hijriyah.