• Mengenal Para Ulama Besar Syiah (49)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (49)

  Jun 15, 2022 19:51

  Di kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda mengenal salah satu ulama terkemuka dan marja' Syiah abad 13 Hijriah, Sayid Mohammad Tabatabai.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (48)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (48)

  May 25, 2022 20:02

  Sayid Ali Tabataba'i ulama dan faqih terkenal di abad 13 Hijriah. Ia dilahirkan pada bulan Rabiul Awwal 1161 H di kota Kadhimiya, Irak.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (47)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (47)

  May 10, 2022 20:19

  Mirza Abolghasem Gilani atau dikenal dengan Mirza-ye Qomi penulis buku Qawanin al-Usul yang selama bertahun-tahun menjadi mata pelajaran utama hauzah ilmiah Syiah.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (46)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (46)

  Apr 04, 2022 18:45

  Mirza Abolghasem Gilani atau dikenal dengan Mirza-ye Qomi. Di zamannya, ia kenal sebagai ulama Syiah terpandai dan terbesar.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (45)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (45)

  Jan 26, 2022 15:11

  Syeikh Ja'far Kashif al-Ghita' adalah seorang ulama sosial dan politik. Selain aktif di bidang ilmiah, ia juga memiliki perhatian serius terhadap urusan muslimin.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (44)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (44)

  Jan 10, 2022 19:33

  Syeikh Ja'far Kashif al-Ghita' termasuk ulama besar dan marja Syiah di abad 13 H dan murid terkenal Allamah Wahid Behbahani dan Allamah Bahrul Ulum. Setelah meninggalnya sang guru (Allamah Bahrul Ulum), Syeikh Kashif al-Ghita' menggantikannya sebagai pemimpin dan marja Syiah.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (43)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (43)

  Des 22, 2021 19:43

  Mempelajari sejarah dan kehidupan para wali Allah yang hatinya hidup dan mencari kebenaran tak ubahnya seperti berjalan-jalan di taman surgawi dan membuat jiwa manusia merasa bahagia.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (42)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (42)

  Des 06, 2021 19:17

  Setelah meninggalnya Allamah Majlesi, pemerintah Safawi mulai menurun dan seiring dengan serangan bangsa Afghanistan ke Iran serta direbutnya ibu kota dinasti ini, yakni Isfahan, era pemerintahan Dinasti Safawi di Iran yang berlangsung hampir 200 tahun berakhir.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (41)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (41)

  Nov 22, 2021 19:42

  Bihar al-Anwar adalah karya besar Allamah Mohammad Baqer Majlesi dan ensiklopedia besar hadis Syiah yang mencakup isu-isu agama seperti sejarah, fiqih, teologi, tafsir al-Quran dan lain-lain. Karya ini mencakup lebih dari 85 ribu hadis dari Nabi Muhammad Saw dan Ahlul Bait as dan penulisannya memakan waktu lebih dari 30 tahun.

 • Mengenal Para Ulama Besar Syiah (39)

  Mengenal Para Ulama Besar Syiah (39)

  Okt 27, 2021 18:26

  Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi Majlisi (1037-1110 H) atau dikenal dengan Allamah Majlisi atau Majlisi Kedua, ahli fiqih dan hadis terkenal Syiah di abad 11 Hijriah.