• Musik Tradisional Iran untuk Hari-hari Muharam

  Musik Tradisional Iran untuk Hari-hari Muharam

  Nov 04, 2019 19:34

  Program ke-39 Harmoni Nada dan Irama kali ini akan memperkenalkan musik tradisional Iran yang dibawakan oleh Mohsen Hosseini.

 • Taktik Imam Sajjad Membongkar Kelicikan Yazid

  Taktik Imam Sajjad Membongkar Kelicikan Yazid

  Sep 11, 2019 09:29

  Berdasarkan catatan sejarah, Imam Ali bin Husein as yang dijuluki Zainal Abidin as-Sajjad gugur syahid pada tanggal 12 Muharram. Imam Sajjad hadir bersama ayahnya di Karbala, tetapi ia tetap hidup atas takdir Allah Swt untuk melanjutkan misi menjaga Islam dari penyimpangan.

 • wawancara: Mengapa Asyura Terjadi ?

  wawancara: Mengapa Asyura Terjadi ?

  Sep 10, 2019 02:30

  Apa dan bagaimana peristiwa Asyura terjadi hingga kini masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang, termasuk di Indonesia.

 • Perjuangan Imam Husein Menegakkan Kebenaran

  Perjuangan Imam Husein Menegakkan Kebenaran

  Sep 09, 2019 11:04

  Sejarah selalu menjadi saksi atas perang antara hak dan batil, pertempuran para nabi dan orang-orang saleh dengan para tiran, kaum jahiliyah, dan kelompok sesat. Nabi Ibrahim as bangkit melawan Namrud, Musa as melawan Fir'aun, dan Nabi Muhammad Saw berjuang menghadapi kafir Quraisy.

 • Konsekuensi Pelarangan Penukilan Hadis

  Konsekuensi Pelarangan Penukilan Hadis

  Sep 08, 2019 18:26

  Putri Rasulullah Saw, Sayidah Fatimah Azzahra as telah menyampaikan argumentasinya dengan ayat-ayat al-Quran untuk mempertahankan Tanah Fadak yang telah diberikan oleh Rasulullah Saw kepadanya atas perintah Allah Swt. Namun, beliau tidak mampu untuk mempertahankan tanah tersebut. Para perampas membuat hadis palsu yang dikaitkan kepada Rasulullah agar bisa menguasai Fadak.

 • Bagaimana Memaknai Kesyahidan Imam Husein ?

  Bagaimana Memaknai Kesyahidan Imam Husein ?

  Sep 08, 2019 14:42

  Bagaimana memaknai kesyahidan Imam Husein ? Pertanyaan ini diajukan Dr. Muhammad Nur Jabir dalam ceramahnya mengenai perjuangan cucu Rasulullah Saw ini dalam membela Islam.

 • Perampasan Fadak dan Duka Ahlul Bait

  Perampasan Fadak dan Duka Ahlul Bait

  Sep 08, 2019 12:19

  Sekelompok sahabat pendukung syura Saqifah Bani Sa'idah mendatangi rumah Sayidah Fatimah az-Zahra as untuk mengambil bai'at secara paksa dari Ali bin Abi Thalib as. Namun mereka mendapat perlawanan dari putri Rasulullah Saw itu.

 • Ahlul Bait Nabi, Wasiat Nabi yang Dilupakan

  Ahlul Bait Nabi, Wasiat Nabi yang Dilupakan

  Sep 05, 2019 18:07

  Artikel ini melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai peristiwa Saqifah dan dilupakannya wasiat Nabi kepada umat Islam supaya memperhatikan Ahlul Baitnya.

 • Kedudukan Ahlul Bait dan Perampasan Hak Ali as

  Kedudukan Ahlul Bait dan Perampasan Hak Ali as

  Sep 05, 2019 14:54

  Tragedi Asyura tidak dilakukan oleh musuh-musuh al-Quran dan Ahlul Bait, tetapi para pelakunya adalah orang-orang Muslim yang haus kekuasaan. Oleh sebab itu, penting untuk diketahui kapan peristiwa itu dimulai dan siapa saja pelakunya.

 • Penyimpangan Saqifah dan Tragedi Karbala

  Penyimpangan Saqifah dan Tragedi Karbala

  Sep 04, 2019 14:17

  Salah satu dampak dari keputusan syura Saqifah adalah melencengnya jalur gerakan umat Islam dari ketetapan Nabi Muhammad Saw di Ghadir Khum yaitu pengangkatan Imam Ali as sebagai khalifah dan pemimpin kaum Muslim.