• Di Hari Asyura, Rakyat Iran Tenggelam dalam Duka

  Di Hari Asyura, Rakyat Iran Tenggelam dalam Duka

  Sep 10, 2019 15:20

  Pada Hari Asyura, 10 Muharam, rakyat di seluruh penjuru Republik Islam Iran tenggelam dalam duka mengenang kesyahidan Imam Husein as.

 • Rahbar Hadiri Acara Duka Malam Asyura

  Rahbar Hadiri Acara Duka Malam Asyura

  Sep 10, 2019 15:02

  Acara duka malam Asyura yang diselenggarakan di Huseiniyah Imam Khomeini ra di Tehran, ibu kota Republik Islam Iran dihadiri oleh Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei.

 • Perjuangan Imam Husein Menegakkan Kebenaran

  Perjuangan Imam Husein Menegakkan Kebenaran

  Sep 09, 2019 11:04

  Sejarah selalu menjadi saksi atas perang antara hak dan batil, pertempuran para nabi dan orang-orang saleh dengan para tiran, kaum jahiliyah, dan kelompok sesat. Nabi Ibrahim as bangkit melawan Namrud, Musa as melawan Fir'aun, dan Nabi Muhammad Saw berjuang menghadapi kafir Quraisy.

 • Perampasan Fadak dan Duka Ahlul Bait

  Perampasan Fadak dan Duka Ahlul Bait

  Sep 08, 2019 12:19

  Sekelompok sahabat pendukung syura Saqifah Bani Sa'idah mendatangi rumah Sayidah Fatimah az-Zahra as untuk mengambil bai'at secara paksa dari Ali bin Abi Thalib as. Namun mereka mendapat perlawanan dari putri Rasulullah Saw itu.

 • Ahlul Bait Nabi, Wasiat Nabi yang Dilupakan

  Ahlul Bait Nabi, Wasiat Nabi yang Dilupakan

  Sep 05, 2019 18:07

  Artikel ini melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai peristiwa Saqifah dan dilupakannya wasiat Nabi kepada umat Islam supaya memperhatikan Ahlul Baitnya.

 • Kedudukan Ahlul Bait dan Perampasan Hak Ali as

  Kedudukan Ahlul Bait dan Perampasan Hak Ali as

  Sep 05, 2019 14:54

  Tragedi Asyura tidak dilakukan oleh musuh-musuh al-Quran dan Ahlul Bait, tetapi para pelakunya adalah orang-orang Muslim yang haus kekuasaan. Oleh sebab itu, penting untuk diketahui kapan peristiwa itu dimulai dan siapa saja pelakunya.

 • Penyimpangan Saqifah dan Tragedi Karbala

  Penyimpangan Saqifah dan Tragedi Karbala

  Sep 04, 2019 14:17

  Salah satu dampak dari keputusan syura Saqifah adalah melencengnya jalur gerakan umat Islam dari ketetapan Nabi Muhammad Saw di Ghadir Khum yaitu pengangkatan Imam Ali as sebagai khalifah dan pemimpin kaum Muslim.

 • Dampak Keputusan Saqifah bagi Umat Islam

  Dampak Keputusan Saqifah bagi Umat Islam

  Sep 03, 2019 16:41

  Langkah-langkah yang diambil oleh sekelompok sahabat di kota Madinah dan Saqifah Bani Sa'idah, telah melenceng dari ketetapan yang sudah diumumkan oleh Rasulullah Saw di Ghadir Khum.

 • Pembangkangan Sahabat terhadap Perintah Rasul

  Pembangkangan Sahabat terhadap Perintah Rasul

  Sep 02, 2019 17:19

  Rasulullah Saw membentuk pasukan di bawah komando Usamah bin Zaid untuk menghadapi tentara Imperium Romawi. Namun, pasukan ini tidak bergerak karena adanya pembangkangan dari beberapa sahabat besar dengan berbagai alasan.