Қаз 20, 2017 22:15 Asia/Almaty

​​​​​​​Мұхаммад пен досы Рамин бүгін Теһранның екі өнер мұражайын аралайды

. Олар адлымен «Кілем мұражайына» барып, ирандық көне әрі көркем кілемдерді тамашалайды. Бұл мұражайда он бесінші ғасырдан бері осы уақытқа дейін сақталып келе жатқан кілемдер жұрт назарына ұсынылған. Одан кейін достар «Қазіргі заманғы өнер мұражайына» барады. Онда ирандық және кейбір шетелдік шеберлердің туындылары қойылған. Екі күн сайын түрлі көрмелер де өткізіледі. Бұл екі мұражайдың ең қызықты тұсы олардың архитектурасында. Иранның кілем мұражайының ғимараты кілем тоқу станогына ұқсатып салынған. Қазіргі заманғы өнер мұражайының ғимараты да Иранның дәстүрлі және қазіргі заманғы архитектураларының қосындысынан пайда болған бірегей туынды.Мұхаммад пен Рамин қазіргі заманғы өнер мұражайында жүр. Бұл мұражайда ирандық және шетелдік қазіргі заманғы мүсіншілердің туындыларының көрмесі өтіп жатыр. Олар аталмыш мұражайдың архитектурасы туралы әңгімелеседі. Алдымен жаңа сөздерге назар аударыңыздар:

мен ойлаймын

мӓн фекр миконӓм

من فکر می کنم

негізгі

ӓсли

اصلی

мұражай

музе

موزه

біз жеттік

ма ресидим

ما رسیدیم

осы

һӓмин

همین

біз кірдік

ма варед шодим

ما وارد شدیم

архитектура

мемари

معماری

қызықты

джалеб

جالب

тоғыз

ноһ

9

зал

талар

تالار

бірінен кейін бірі

донбал-е йекдигӓр

دنبال یکدیگر

айналмалы

пич дӓр пич

پیچ در پیچ

олар салынған

анһа сахте шодеӓнд

آنها ساخته شده اند

аралау

баздид

بازدید

біз жетеміз

ма миресим

ما می رسیم

қабат

тӓбӓғе

طبقه

олар орналаспаған

анһа ғӓрар нӓдарӓнд

آنها قرار ندارند

деңгей

сотух

سطوح

түрлі

мохтӓлеф

مختلف

еңіс, көлбеу

шиб

شیب

жұмсақ, ақырын

мӓлайем

ملایم

терезе

пӓнджӓре

پنجره

ғажайып

ӓджиб

عجیب

кейбір

бӓрхи

برخی

соншалықты

анғӓдр

آنقدر

үсті

бала

بالا

ауа

һӓва

هوا

күн шуағы

нур-е афтаб

نور آفتاب

сағат

саӓт

ساعت

олар жеткізеді

анһа миресанӓнд

آنها می رسانند

бақ

бағ

باغ

мүсін

моджӓсӓме

مجسمه

ол орналасқан

ан ғӓрар дарӓд

آن قرار دارد

қатысты

мӓрбут бе

مربوط به

ол аталады

ан нам дарӓд

آن نام دارد

туындылар

асар

آثار

шеберлер

һонӓрмӓндан

هنرمندان

сақталады

негӓһдари мишӓвӓд

نگهداری می شود

біз көре аламыз

ма митӓваним баздид коним

ما می توانیم بازدید کنیم

аш

горосне

گرسنه

жүр, барайық

биа берӓвим

بیا برویم

бір зат

чизи

چیزی

біз жейміз

ма бохурим

ما بخوریم

мен келісемін

мӓн мовафеғӓм

من موافقم

ас ішу

ғӓза хурдӓн

غذا خوردن

дуал

дивар

دیوار

әйнектен жасалған

шишейи

شیشه ای

жол

раһ

راه

ләззат сыйлайтын

леззӓт бӓхш

لذت بخش

Енді Мұхаммад пен Раминнің әңгімелеріне назар аударайық:

Мұхаммад: Мұражайдың негізгі есігіне жеткен сияқтымыз. Біз осы есіктен кірген болатынбыз.

Мухаммад: Фекр миконӓм бе дӓре ӓсли музе ресидим. Ма ӓз һӓмин дӓр вареде музе шодим.

محمد - فکر می کنم به درِ اصلی موزه رسیدیم . ما از همین در وارد موزه شدیم .

Рамин: Ия. Бұл мұражайдың архитектурасы қызық. Бұл мұражай бірінен кейін біріне өтетін айналмалы түрде салынған 9 залдан құрылған.

Рамин: Бӓле. Мемари-е ин музе джалеб ӓст. Ин музе ноһ талар дарӓд ке донбал-е йекдигӓр вӓ пич дӓр пич сахте шодеӓнд. Леза пӓс ӓз баздид ӓз таларһа, дубаре бе дӓре ӓсли миресим.

رامین - بله . معماری این موزه جالب است . این موزه 9 تالار دارد که دنبال یکدیگر و پیچ در پیچ ساخته شده اند . لذا پس از بازدید از تالارها ، دوباره به در اصلی می رسیم .

Мұхаммад: Бірақ бұл залдар бір қабатта орналаспаған ғой?

Мухаммад: ӓмма ин таларһа дӓр йек тӓбӓғе ғӓрар нӓдарӓнд.

محمد - اما این تالارها در یک طبقه قرار ندارند .

Рамин: Ия. Залдар түрлі деңгейлерде,  білінбейтіндей көлбеу етіп салынған.

Рамин: Бӓле. Таларһа дӓр сотухе мохтӓлефи сахтеӓнд, ба шиби молайем ке бе чешм немиайӓд.

رامین - بله . تالارها در سطوح مختلفی ساخته اند ، با شیبی ملایم که به چشم نمی آید .

Мұхаммад: Бұл мұражайдың терезелері мен үшін қызық болды. Неліктен кейбір терезелер соншалықты биік орналасқан?

Мухаммад: Пӓнджӓреһайе ин музе бӓрайӓм джалеб вӓ ӓджиб ӓст. Чера бӓрхи пӓнджӓреһа анғӓдр баласт?

محمد - پنجره های این موزه برایم جالب و عجیب است . چرا برخی پنجره ها آنقدر بالاست ؟

Рамин: Бұл терезелер, ауа мен күн шуағын залдарға әр түрлі сағатта жеткізетіндей етіп салынған.

Рамин: Ин пӓнджӓреһа, һӓва вӓ нур-е афтаб ра дӓр саӓтһай-е мохтӓлеф бе талар миресанӓнд.

رامین - این پنجره ها ، هوا و نور آفتاب را در ساعت های مختلف به تالار می رسانند .

Мұхаммад: Мүсін қойылған бақ та осы мұражайға тиесілі ме?

Мухаммад: Бағи ке моджӓсӓме дӓр ан ғӓрар дарӓд, мӓрбут бе музе ӓст?

محمد - باغی که مجسمه در آن قرار دارد ، مربوط به موزه است ؟

Рамин: Ия. Ол жердің атауы – Мүсін бағы. Ол жерде шеберлердің туындылары сақталған.

Рамин: Бӓле. Анджа бағ-е моджӓсӓме нам дарӓд вӓ асар-е һонӓрмӓндан дӓр ан негӓһдари мишӓвӓд.

رامین - بله . آنجا باغ مجسمه نام دارد و آثار هنرمندان در آن نگهداری می شود .

Мұхаммад: Ол жерді де көре аламыз ба?

Мухаммад: Айа митӓваним ӓз анджа һӓм баздид коним?

محمد - آیا می توانیم از آنجا هم بازدید کنیم ؟

Рамин: Ия. Бірақ менің қарным ашты. Жүр мұражайдың асханасына барып, бір нәрсе жейік.

Рамин: Бӓле. ӓмма мӓн гороснеӓм, биа бе рестуран-е музе берӓвим вӓ чизи бохурим.

رامین - بله . اما من گرسنه ام . بیا به رستوران موزه برویم و چیزی بخوریم .

Мұхаммад: Келісемін. Арғы жағынан жасыл бақ көрінетін әйнектен жасалған дуалдары бар асханада тамақтанған жанға ләззат сыйлайды.

Мухаммад: Мовафеғӓм. Ғӓза хурдӓн дӓр ин рестуран ке ба диварһай-е шишейи бе бағ раһ дарӓд, леззӓт бӓхш ӓст.

محمد - موافقم . غذا خوردن در این رستوران که با دیوارهای شیشه ای به باغ راه دارد ، لذت بخش است

Мұхаммад пен Рамин мұражайдың асханасына, одан кейін Мүсін бағына барады. Ғимаратының өзі өнер туындысы саналатын мұражайды аралау өте қызық. Мұражайға кірген бетте 9 зал орналасқан үлкен залға кіресіз. Бұл залдар түрлі деңгейлерде орналасқан әрі олардағы кеңістік те ерекше. Барлық залдарды көріп болғаннан кейін қайтадан негізгі есікке жетеміз. Осылайша, тамашалаушылардың мұражайды толығымен аралап шығуы үшін көп жүрудің қажеті жоқ. Кілем мұражайы да – құнды ирандық кілемдер сақталған көруге тұрарлық мұражайлардың бірі. Бұл мұражайда кілем тоқу өнерінің тарихын білуге болады. Мұражайларға келушілер ирандық шеберлерді олардың шығармашылығы мен жаңалықтарына байланысты дәріптейді.

 

Тегтер