Dec 14, 2016 11:45 Asia/Kabul
  • با اندیشه اسلام ناب محمدی می شود ریشه وهابیت را کند
    با اندیشه اسلام ناب محمدی می شود ریشه وهابیت را کند

گزارش رادیو پشتو تاریخ : 24/09/1395

تهیه و تنظیم : عاشق حسین طوری

بگزارش رادیو پشتو دیروز یک میتینگ یا اجتماع بزرگ از اهل سنت واقعی پاکستان بمناسبت میلاد باسعادت پیغمبر اسلام در پارک نشتر درشهر کراچی پاکستان برگزار گردید. علمای بزرگ و دانشمندان اهل سنت در این کنفرانس به ایراد سخرانی ها درباره شخصیت والای پیغمبر بزرگ اسلام پرداختند. علامه سید شاه عبدالحق قادری امیر اهل سنت و الجماعت نیز از جمله سخنرانها بود که ضمن ایراد سخنان خود از برگزاری یک کنفرانس خیلی بزرگ بنام کنفرانس صوفی طی دو ماه آینده در کراچی خبر داد و گفت مهمانان و علما از 11 کشور در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. وی همچنین افزود اهل سنت در انتخابات سال 2018 صحنه را خالی نخواهند گذاشت بلکه وارد صحنه سیاسی خواهند شد و آرای اهل سنت باید به اهل سنت برسند. ناگفته نماند که اکثریت جمعیت پاکستان را اهل سنت تشکیل میدهند منتهی طی بیش از سه دهه گذشته تفکر وهابی که با پولهای نفت عربستان درپاکستان گسترش یافت بیشتر مراکز و مساجد بلکه مدارس دینی اهل سنت تحت تاثیرتعلیمات ضد اسلامی و ضد انسانی وهابیت قرار گرفت و آهسته آهسته خیل عظیمی از مسلمانان اهل سنت به وهابیت گرویدند و اقتدار سیاسی اهل سنت را نیز وهابی ها از آن خود کرد که البته از نقش سازمانهای استخباراتی پاکستان بویژه نقش شخص ژنرال ضیاءالحق دیکتاتور سابق پاکستان(که از ژوییه سال 1977 الی ماه اوت 1988 حاکم بود) را نیز نباید در این زمینه نادیده گرفت. به هر حال علامه عبدالحق قادری در سخنان دیروز خود در کراچی از همه اهل سنت دعوت شرکت در کنفرانس بزرگ صوفی بعمل آورد که که در آینده نزدیک در کراچی برگزار می شود. حاجی محمد حنیف طیب رئیس حزب نظام مصطفی نیز ضمن سخنرانی خود در باب شخصیت والای پیغمبر اسلام گفت امروز یهود و نصاری و گروههای شبیه خوارج از قبیل داعش و طالبان در جهت محو مسلمانان و اسلام به شدت فعال اند.بگفته وی مسلمانان امروز مظلوم اند و حاکمان عاقبت نااندیش آنان فقط به فکر منافع شخصی خود و خواهشات نفسانی اند. وی افزود تروریستها بنام جهاد تروریسم را در کشورهای اسلامی به مسلمانان تحمیل کرده اند. علامه کوکب نورانی اوکاروی یکی دیگر از علمای برجسته اهل سنت نیز گفت پیغمبربزرگ اسلام و تعلیمات و سیرت آن حضرت که در قلوب مسلمانان جادارد و مسلمانان به آن عشق می ورزند ، و تعلیمات انحضرت را نقشه راه زندگی خود میدانند ولی قدرتهای استعماری و مزدوران محلی آنان ( اشاره به گروههای تکفیری) برای پاک کردن قلوب مسلمانان از عشق و محبت پیغمبر از توطئه های مختلف استفاده می کنند ولی هیچ قدرتی نمی تواند عشق رسول را از قلب مومن پاک کند. لازم به ذکر است اهل سنت پاکستان که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می دهد و از حدود چهل سال بدینسو مورد تهاجم شدید فرهنگی وهابیت قرار گرفته اند بعد از سال 2007 یعنی 10 سال می شود که مورد حملات تروریستی وهابیت نیز قرار می گیرند که شیعیان پاکستان از سال 1985 یعنی بیش از سی سال است که با حملات ددمنشانه گروههای تکفیری ، سپاه صحابه و لشگر جهنگوی روبرو میباشند، ولی اهل سنت درآن هنگام در قبال کشتار شیعیان سکوت را در پیش گرفته بودند. علمای اهل سنت حتی کشتار شیعیان را محکوم نمی کردند. آن هنگام زمزمه هایی به گوش می رسید میگفتند که گروههای تکفیری از قبیل سپاه صحابه و لشگر جهنگوی فقط در جهت سرکوبی شیعیان تشکیل شده اند ولی سال 2007 به بعد زمانیکه علمای بزرگ اهل سنت، مراسم میلاد پیغمبر و مزارات اولیاءا... اهل سنت نیز هدف حملات وهابیون قرار گرفتند و توهین به عقاید اهل سنت را آغاز کردند آن وقت بود که برادران اهل سنت تازه فهمیدند که سکوت در قبال وهابیت اشتباه بود و به فکر حفظ عقاید خود افتادند. بهر حال اکنون نیز دیر نیست بقولی ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است ولی به شرطی که سران و علماء اهل سنت پاکستان قربانی مصلحت های بیجا نشوند و علما و مفتی های بزرگ آنان بر اساس فقه خود که بیشتر حنفی مذهب اند در رد تفکر وهابی فکری بکنند و دست به قلم شوند و ثابت کنند که وهابیت هیچ ربطی به اهل سنت ندارد و الا تفکر وهابی که باعث بدنامی اسلام شده و می شود بنام اهل سنت تمام خواهد شد چون وهابیون خود را اهل سنت جا زده اند و فقط با شعار حتی با پاسخ نظامی نمی شود این نقطه تاریک جهان اسلام بویژه اهل سنت را برطرف کرد فقط با اندیشه درست اسلام ناب محمدی می شود ریشه وهابیت را کند./