• الهی نامې

    Dec 03, 2020 16:42

    د تهران دپښتو خپرونې خوږو مینه و الو په دې شیبو کې د الهي نامو نومې لړۍ له ننني ۲۶مطلب سره ستاسو په خدمت کې ی وو، هیله ده ترپایه راسره ملتیا وکړئ او دغه مطلب مو د استفادې وړ وګرځي .

  • ځلانده یون( د اسلامی مقاومت له نظره )

    Feb 13, 2019 17:08

    دتهران دپښتو خپرونې خوږو مینه والو د دځلانده یون د لړۍ له ننني مطلب سره ستاسو په خدمت کې یوو. په دغه مطلب کې داسلامی انقلاب دڅلویښت کلونو بریاؤ په باب د حزب ا...ولسی غورځنګ د عمومی منشي،سیدحسن نصر ا...نظر درته وړاندې کوو،هیله ده تر پایه راسره ملۀ ووسئ.