• (روژه د خداے مېلمستيا - ۱۲

  Apr 24, 2021 16:50

  رمضان شهر عشق و عرفان است / رمضان بحر فیض و احسان است رمــضــــان، مــاه عــتــرت و قــرآن / گــــاهِ تــــجدید عهد و پیمان است رمــضــان امــتــــداد جــــاده نــــور / در گذرگاه هــر مــــسلمــان است

 • روژه د خداے مېلمستيا - ۵

  Apr 18, 2021 15:44

  له خېر او برکته د ډکې رمضان د مبارکې مياشتې په پينځمه ورځ کښې ستاسو په خدمت کښې يوو او غواړوو چې د روژې د مبارکې مياشتې د خاصو مطلبونو د لړۍ يو بل مطلب ستاسو په خدمت کښې وړاندې کړوو په دې هيله چې د پام او استفادې وړ مو وګرځي:

 • د روژې د مبارکې مياشتې خاص پروګرام -۱

  Apr 15, 2021 15:13

  د مهربان بخښونکي لوے څښتن په نامه او تاسو قدرمنو دوستانو ته د تودو سلامونو او ښو او پېرزوينو په وړاندې کولو سره د روژې له وړومبني خاص مطلب ستاسو په خدمت کښې يوو. هيله ده چې دا پروګرام به ستاسو د پام او روحاني استفادې وړ وګرځي.

 • الهي نومونه (36 علي نوم)

  Feb 23, 2021 16:10

  . په دې پروګرام کښې غواړوو د خداے پاک د «علیّ» نوم په باره کښې له تاسو سره وغږيږوو نو ښه ده پام ورته وکړئ.

 • الهي نومونه - 29 (عدل)

  Jan 05, 2021 14:07

  ګرانو او قدرمنو دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره له الهي نومونه نومې لړۍ له يو بل مطلب سره ستاسو په خدمت کښې يوو

 • الهی نامې

  Dec 03, 2020 16:42

  د تهران دپښتو خپرونې خوږو مینه و الو په دې شیبو کې د الهي نامو نومې لړۍ له ننني ۲۶مطلب سره ستاسو په خدمت کې ی وو، هیله ده ترپایه راسره ملتیا وکړئ او دغه مطلب مو د استفادې وړ وګرځي .

 • الهی نومونه

  Nov 05, 2020 16:34

  ایا د خپل پالونکی قدرت ته نه ګورئ چی څرنګه یې سیوره غوړولی ده ؟او همداراز لمر سترګه یې په دغه پراخه سیوره دلیل ګرځولی ده . که خدای غوښتلې نو سیوره به یې درولی وه ، بیا مونږه هغه ورو ورو راکمه او ختموو

 • افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کښې ۱۳۹۹-۰۸-۱۰

  Nov 01, 2020 16:17

  له هر څخه مخکښې به په تېره هفته کښې د دواړو هېوادونو ډېرو مهمو خبرونواو او بدلونونو ته يوه لنډه کتنه وکړوو او بيا به څو تحليلي رپوټونه ستاسو په خدمت کښې وړاندې کړوو. نو ښه ده پام ورته وکړئ.

 • د بیان آزادی او د سپيڅلتیاؤ سپکاوي

  Oct 03, 2020 16:22

  د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو په دې شیبو کې د بیان د آزادۍ او د سپيڅلتیاؤ دسپکاوي نومې ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې یوو،هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي .

 • د سلمان محمدی ( سلمان فارسی)د ورخې درنښت

  Sep 22, 2020 14:14

  د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو په دې شیبو کې د سلمان فارسی یا سلمان محمدي د درنښت د ورځې په مناسبت له ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې دی ، هیله ده داستفادې وړ مو وګرځي .