• اسلام وپيژنئ

    Apr 20, 2020 14:43

    د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو په دې شیبو کې اسلام وپيژنئ نومې لړۍ له ننني دوه سوه درویشتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یوو .په نننۍ برخې کې د تیرو پروګرامونو په څير د معاد موضوع تعقیبوو. هیله ده ترپایه راسره ملۀ ووسئ .

  • اسلام وپیژنو

    Feb 09, 2020 14:22

    د اسلام وپیژنو نومې یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کښې حاضر شوې یو. په دې پروګرام کښې مونږ  د قیامت په ورځ د مجرمانو د مرستې په هکله بحث کوو.