Në këtë seri emisionesh do të njihemi mbi pikëpamjet e Islamit rreth edukimit, arsimimit dhe mësimit të fëmijëve, për të ardhmen e shoqërisë. 

May 09, 2016 11:41 CET