Këtu mund të informoheni më shumë mbi kulturën, traditën dhe civilizimin e madh iranian përgjatë kohërave të ndryshme. Përveç kësaj jemi munduar të paraqesin disa nga pikat më turistike të Iranit, ushqimet, veshjet dhe zakonet tradicionale sipas zonave. 

Shkurt 21, 2016 09:37 CET