Programi “Islamofobia në Perëndim” ka për qëllim të vëzhgojë dhe analizojë ngjarjet dhe veprimet e lidhura me fenomenin e Islamofobisë në botë dhe sidomos në vendet perëndimore.

Qershor 11, 2020 06:56 CET