Me rastin e 40 vjetorit të Revolucionit Islamik të Iranit kemi përgatitur disa programe speciale të cilët do të t'i transmetojmë sipas radhës.

Programi me titull "Në shkollën e Ruhullahut" është një prej programeve i cili do të transmetohet në 32 edicione gjatë të cilëve do të shqyrtojmë dhe prezantojmë personalitetin, jetën dhe veprën e Imam Khomejnit (ra). Në këtë program të temë kryesore do të jetë shpjegimi i karakteristikave anti-hegjemoniste në diskursin e Revolucionit Islamik dhe shkollës së Imam Khomejnit (ra).

Nëntor 24, 2018 21:09 CET