Rrjedhat apo grupet takfirsite, janë grupe me mendime ekstremiste dhe radikale, që gjoja mbështeten tek feja për veprimet e tyre në një kohë kur cdo fe hyjnore është e bazuar në paqe dhe vëllazëri.

Shkurt 03, 2016 09:54 CET