Perëndimi pretendon se mbron të drejtat e njeriut. Mirëpo janë të shumta rastet ku shkelen të drejtat e njeriut në Perëndim dhe sidomos të drejtat e pakicave etnike dhe fetare. Emisioni synon të analizojnë të drejtat e njeriut dhe rastet e shkeljes së tyre në vendet perëndimore.

Shkurt 03, 2016 09:43 CET