Tetor 08, 2017 10:06 CET

Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin tonë  të emisioneve me titull "Në prani të diellit", ku në këtë emision do të flasim në lidhje me kulturën dhe identitetin kombëtar me një fokus të veçantë mbi  pikëpamjet e Liderit suprem të Revolucionit Islamik, Ajetollah Sejed Ali Khamenei.

Komunitetet njerëzore nuk janë ishuj të ndarë dhe të largët por përkundrazi ata jetojnë së bashku dhe ndikojnë tek njëri-tjetrin reciprokisht. Ajo që dallon një vend nga një tjetër, përveç kufirit gjeografik, është kultura vendase. Çdo rajon ka gjuhën, traditat dhe zakonet e veçanta. Këto karakteristika formojnë identitetin e atij rajoni. Duke pasur parasysh këtë, ruajtja e identitetit amë jep statusin dhe dinjitetin për njerëzit e atij rajoni të caktuar. Në një shoqëri të madhe, sub-kultura vendase vazhdon rritjen e tyre në hijen e kulturës kombëtare. Ata, nga ana tjetër, forcojnë kulturën kombëtare. Më i fortë dhe më i thellë se kultura kombëtare do të jetë identiteti kombëtar.

Ajیtollah Khamenei beson se çështja e kulturës është shumë e rëndësishme në një shoqëri dhe tregon racionalitetin e asaj shoqërie. Nëse kultura e një shoqërie është vërtet e saktë, shoqëria do të lëvizë drejt rritjes ekonomike, mirëqenies, lirisë dhe bekimeve të tjera. Një kulturë e mirë do të hapë terrenin për rritjen e fuqisë ekonomike, shkencore dhe politike. Kjo do t'a çojë shoqërinë drejt qëllimeve të saj të larta.

Në letrën e tij drejtuar të rinjve në perëndim, Ajetollah Khamenei, duke iu referuar kulturave vendase dhe kombëtare, shkroi: "Shumë vende krenohen me kulturat e tyre amtare dhe kombëtare, kultura që përveç lulëzimit dhe rigjenerimit, ushqen  mirë komunitetet njerëzore për qindra vjet. Kultura islame nuk bën një përjashtim këtu. Por në epokën e tanishme, bota perëndimore me përdorimin e mjeteve të avancuara këmbëngul në asimilimin kulturor të botës. E konsideroj imponimin e kulturës perëndimore në kombet e tjera dhe minimizimin e kulturave të pavarura si një dhunë e heshtur dhe shumë e dëmshme. Kultivimi i kulturave të pasura dhe fyerja e pjesëve më të ndershme të këtyre, po ndodh ndërsa kultura alternative që ofrohet në asnjë mënyrë nuk ka ndonjë kualifikim për të qenë zëvendësim. Për shembull, dy elementet e "agresionit" dhe "ndryshueshmërisë morale" të cilat fatkeqësisht janë bërë elementët kryesorë të kulturës perëndimore, madje kanë degraduar pozicionin dhe pranueshmërinë e rajonit të tij burimor.

Pra, tani pyetja është: ُ jemi "mëkatarë" për mosdurimin e një kulture agresive, vulgare dhe fatale? A duhet të fajësohemi për bllokimin e përmbytjes shkatërruese që është drejtuar drejt rinisë tonë në forma të ndryshme të kuazi-artit? "

Ajetollah Khamenei nuk ka kundërshtuar kurrë lidhjet kulturore. Siç kemi përmendur në fillim të emisionit, komunitetet njerëzore nuk janë ishuj të ndarë, por përkundrazi ata jetojnë së bashku dhe ndikojnë tek njëri-tjetrin reciprokisht. Lideri suprem i referohet lidhjeve kulturore pozitive dhe negative dhe njofton se e njeh rëndësinë dhe vlerën e lidhjeve kulturore. Duke shprehur kundërshtimin e tij, Ajetollah Khamenei deklaron: "Më duhet të deklaroj me keqardhje të plotë se grupet e vrazhda si ISIS janë pjellë e çifteve të tilla të këqija me kulturat e importuara. Nëse çështja është thjesht teologjike, ne do të kishim qenë dëshmitarë të fenomeneve të tilla para epokës kolonialiste, megjithatë historia tregon të kundërtën. Të dhënat historike autoritare tregojnë qartë se bashkimi kolonialist i mendimeve ekstremiste dhe të refuzuara në zemrën e një fisi Beduin, mbolli farën e ekstremizmit në këtë rajon. Si atëherë është e mundur që mbeturina të tilla si ISIS të dalin një nga shkollat ​​fetare më etike dhe humane, të cilat si pjesë e thelbit të saj të brendshëm përfshijnë nocionin se marrja e jetës së një qenieje njerëzore është ekuivalente me vrasjen e gjithë njerëzimit?

Lidhjet kulturore ndonjëherë çojnë në prosperitet dhe rritje, ndërkohë që herë pas here ato shkaktojnë dekadencë dhe korrupsion. Ruajtja e kulturës kombëtare dhe pasurimi i saj është e vlefshme, por duke e dëmtuar atë do të rezultojë me dëmtime të pariparueshme për shoqërinë. Ajetollah Khamenei në lidhje me këtë thotë: "Nëse kultura në një vend kalon nëpër dekadencë dhe një komb humb identitetin e tij kulturor, edhe progreset e injektuara nga të tjerët nuk do të jenë në gjendje t'i japin vendit statusin që meriton midis njerëzimit dhe ruajtjen e interesave të atij kombi".

Nxitja dhe kultivimi i disa cilësive si vetëbesimi janë shumë efektive në identitetin kombëtar. Nëse vetë-mbështetja theksohet që nga fëmijëria përmes shkollës dhe universitetit atëherë identiteti dhe kultura jonë kombëtare do të dëmtohen më pak në përballjen me kulturat e tjera.

Ajetollah Khamenei pohon se kultura duhet të administrohet. Ai beson se qeveria dhe organet e saj shoqëruese luajnë një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Ai thotë: "Sa i përket kulturës, sjellja e qeverisë duhet të jetë e dashur dhe si sjellja e një kopshtari. Klima kulturore e vendit duhet të mbillet, kjo do të thotë që kjo çështje duhet ndjekur me përgjegjësi dhe saktësi".

Mungesa e menaxhimit të duhur dhe të përgjegjshëm nuk do të japë fryt, por çrregullim. Lideri suprem i Revolucionit Islamik thekson gjithashtu se kultura duhet të ketë rregull dhe ligj. Ashtu si Ministria e shëndetësisë, e cila nuk lejon që ushqimet dhe ilaçet e kontaminuara të paraqiten për njerëzit, edhe për kulturën, ne duhet vazhdimisht të mbajmë një sy në prezantimin e të mirave kulturore tek njerëzit, në mënyrë që mendja dhe shpirti i tyre të mos jenë të ndotura dhe të korruptuara.

Ajetollah Khamenei tregon në mënyrë të qartë mbikëqyrjen kulturore, duke thënë: "Ajo që është në pushtet në çështjen e kulturës është mbikëqyrja e mençur, e zhytur në mendime dhe ndërgjegje, parandalimi i çdo humbjeje të forcave dhe rritja e barërave të këqija, drejtimi i shoqërisë në drejtimin e duhur dhe duke ndihmuar rritjen kulturore dhe përparimin e individëve. Ky numër i madh i njerëzve, sidomos i të rinjve në shoqëri, duhet të ndihmohen që të jenë në gjendje të shtyjnë përpara rrugën e tyre të duhur dhe progresin. Ne as nuk besojmë në shthurjen dhe liberalizmin që do të çojë në kaos, as nuk besojmë në rreptësinë. Por ne besojmë në mbikëqyrjen, menaxhimin, saktësinë në planifikimin dhe njohjen e duhur të realiteteve".

 

Tags