Dhjetor 26, 2017 10:15 CET

Ky këtë emision të nderuar dëgjues do të përqendrohemi në pikëpamjet e Liderit suprem të Revolucionit Islam mbi të rinjtë dhe diturinë.

Periudha e të rinisë është periudha e aftësisë, aftësisë për të ndërtuar veten dhe për të trajnuar trupin dhe shpirtin dhe aftësisë për të fituar njohuri apo dituri. Ajetollah Sejed Ali Khamenei është i mendimit se një i ri duhet të përdorë aftësitë e tij në përvetësimin e dijes, ngritjen e vetes, forcimin e shpirtit të devotshmërisë dhe forcimin e trupit nëpërmjet ushtrimit fizik. Ai thekson: "Nëse më pyesin se çfarë dua nga një i ri unë do të them, 'të studiojë, të ndërtohet vetë dhe të bëjë stërvitje fizike. Unë mendoj se të rinjtë duhet të ndjekin këto tre karakteristika".

Lideri suprem, duke ju drejtuar akademikëve të rinj dhe elitave të reja, thotë: "Njohuria është një dobi hyjnore për një komunitet njerëzor, të dyja shkencat që kanë të bëjnë me vlerat dhe diturinë dhe shkencat që e ndihmojnë njeriun të përdorë më shumë e më mirë thesaret që Zoti i ka vënë në këtë natyrë të mrekullueshme dhe të habitshme. Që nga agimi i krijimit të njeriut, veprimi i tij është përdorur për të gjetur misteret e natyrës dhe për të eksploruar labirintin e kësaj strukture madhështore që zbatohet në të dhe Islami dhe të gjitha fetë e pranojnë këtë".

Kur ju drejtohet elitës dhe shkencëtarëve të rinj, Lideri suprem mbështet me vendosmëri lëvizjen shkencore në vend dhe thekson se shkenca është një nga gjërat më serioze në jetë. Ai thotë: "Ngacmimi është i shfrenuar në botë. Çliruesit mbështeten në fuqinë e tyre. Kjo fuqi, kjo pasuri dhe ato objekte dalin nga njohuria e tyre. Pa njohuri ato nuk mund të hasen. Kam lexuar këtë hadith ku thotë: 'Dituria është Supremacia'. Dituria është mundësia. Ai që ka këtë mundësi mund të lëvizë dhe kushdo, çdo komb, çdo komunitet që nuk e kënaq atë, është i detyruar të ndjekë fuqinë e të tjerëve. Pra, kjo është një llogaritje e saktë".

Ajatollah Khamenei thotë se njohuria krijon pushtet dhe elitat dhe akademikët e rinj luajnë një rol të madh në këtë fushë. Ai beson se njohuria është e kombinuar me vetë-ndërtimin që mund të jetë shumë i dobishëm. Kështu, besimtarët përdorin njohuritë e tyre për të përfituar të tjerët, ndërsa jobesimtarët e përdorin njohurinë dhe teknologjinë kundër njerëzimit. Duke pasur parasysh këtë, Lideri suprem kategorizon qëllimin e fitimit të njohurive në dy aspekte, domethënë, qëllimet e shenjta dhe qëllimet e pahijshme. Ai sqaron: "Fakti i çështjes është se përparimi shkencor në perëndim është një realitet shumë i hidhur dhe i trishtueshëm, një realitet që qenia njerëzore nuk ka ndërmend të lëvizë drejt saj nën asnjë rrethanë. Përparimi i njohurive në botën perëndimore, qysh nga koha kur ky veprim shkencor filloi në shekullin e 16-të në Itali, Britani dhe vende të tjera, ose kur Revolucioni Industrial doli i pari në Britani në shekullin e 18-të. Ndërtimi i fabrikave dhe i makinave të mëdha që ndodhën gradualisht brenda disa dekadave, atëherë ishte prodhimi i pasurisë, për momentin le të harrojmë se çfarë ndodhi atje, cilat të drejta u shkelën, sa njerëz të varfër humbën, cilat shtypje u zbatuan kundër popullit nga klasa që dilte nga këto makina të mëdha. Pastaj, gradualisht, zgjerimi i kësaj dije dhe teknologjie në vendet e tjera evropiane kushtonte me shkatërrimin e lirisë së shumë kombeve, duke kërcënuar identitetin e shumë kombeve dhe duke imponuar një shtypje të madhe të shoqëruar me humbje në shumë vende të botës. Ata mendonin se kishin nevojë për materiale bazë dhe ata kishin nevojë për treg për shitje dhe kjo ishte në vende të tjera, prandaj, ata zbatuan këtë njohuri dhe bënë artileri kundrejt shpatës dhe shtizës. Pastaj britanikët, holandezët, portugezët, francezët dhe më vonë evropianët e tjerë u nisën nëpër botë dhe krijuan aq shumë tragjedi që nëse mblidhen do të bëjnë një enciklopedi të madhe me dhjetëra vëllime.... Më vonë, Shtetet e Bashkuara u bashkuan me ta".

Lideri suprem i Revolucionit Islamik vazhdon të shpjegojë shfrytëzimin e shkencave dhe teknologjisë nga evropianët: "Edhe evropianët do të pretendonin qytetërimin në atë kohë. Por sjellja e tyre ishte më e egër se sa fiset më të egra. Ajo që unë po them nuk është një moto. Secila prej tyre ka një dokument dhe të dhënë të saktë për atë që ata përdorën për të bërë, por tani nuk ka kohë për t'i shpjeguar ato. Nëse thashë një pjesë të vogël të tyre, do të kuptoni se çfarë ndodhi në Azinë Lindore, Afrikë dhe rajone të tjera nga po këta evropianë, me anë të shkencave të tyre. Kjo sepse qëllimi i tyre ishte pasuria, kështu, nuk kishte moral, as fe dhe as Zot".

Ajatollah Khamenei u tregon të rinjve se nuk duhet ndjekur një njohuri të tillë për rezultate të tilla siç janë bombat atomike dhe fatkeqësitë e Hiroshima dhe kështu me radhë. Shtypja dhe padrejtësia rrjedhin nga këto njohuri dhe tani që SHBA ka pretendimin më të lartë të demokracisë është zhytur në hendekun e klasës në atë masë që ka miliona njerëz të shtypur në këtë vend të pasur dhe të përparuar. Sipas Liderit suprem, kjo është rezultat i dijes e cila nuk ka ndonjë ndërgjegje njerëzore dhe mësime të lajmëtarëve hyjnorë. Për të ndriçuar mendjet e studentëve dhe profesorëve, Ajetollah Khamenei shpjegon se sipas pikëpamjes së Islamit, shkenca që nuk shoqërohet me vetë-ndërtim do të prishë rrugën e drejtë dhe do të jetë si një armë në dorën e një vrasësi dhe personi të keq. Ai thotë: "Universiteti dhe nxënësit e shkollave, të cilët janë aktivë në fushën e dijes, diturisë dhe ndërgjegjësimit dhe të përgatitjes për administrimin e vendit në shtresa të ndryshme, janë me të vërtetë shpresat e ardhshme të kombit dhe shoqërisë. Do të thotë që ky vend, ky komb dhe ky sistem ka nevojë për këta të rinj për të ardhmen e tij. Prandaj, një nga elementët kryesorë për dinjitetin e çdo vendi dhe sigurimi të së ardhmes së çdo vendi janë të rinjtë që janë të angazhuar në studime. Sa më shumë dhe më mirë të jetë edukimi i tyre, funksioni i tyre, trajnimi i tyre ideologjik, moral dhe fetar, aq më sigurt do të ruhet e ardhmja e vendit në të gjitha aspektet".

Ajatollah Khamenei, duke inkurajuar elitat dhe studentët e rinj, i konsideron ata si shpresë për vendin që të lëvizë drejt rritjes shkencore. Një nga kërkesat e Liderit suprem nga elitat e reja është "cikli shkencor" në vend. Ai e shpjegon atë në këtë fortë: "Ajo çfarë nevojitet në vend dhe mund të tregojë statusin shkencor të vendit në mënyrë të përshtatshme dhe me ndershmëri është ekzistenca e 'ciklit të plotë shkencor'. Në çdo sektor duhet të ketë një cikël të qëndrueshëm të shkencave të ndryshme të nevojshme në vend në mënyrë që ata të zbatojnë energjitë dhe të ndihmojnë njëri-tjetrin. Duhet të krijohet një kompleks i plotë shkencor në vend .... Këto sektorë shkencorë duhet të lidhen së bashku për të formuar një njësi, për të ndihmuar njëri-tjetrin për të përparuar njëri-tjetrin, për të forcuar sinergjinë, për të hapur rrugën për kërkim dhe gjetjen e pikëpamjeve të freskëta shkencore në këtë krijim të gjerë hyjnor, për të parashtruar pyetje dhe për t'u përgjigjur atyre pyetjeve. Këto janë të gjitha të nevojshme".

Një kërkesë tjetër shkencore e Liderit suprem është të mirëpritja e mendimeve dhe ideve të reja shkencore. Kjo do të thotë që jo vetëm  industritë duhet të vijnë në shërbim të kësaj ideje, por elitat e angazhuara në teknologji gjithashtu do të punojnë për këtë ide. Kjo ide mund të kthehet në një fushë shkencore dhe përfundimisht rezultati do të jetë prodhimi i pasurisë për vendin si rezultat i komercializimit të kësaj ideje.

Ajetollah Khamenei i kushton shumë rëndësi komercializimit të shkencës për të prodhuar pasuri. Natyrisht, ai beson se ky proces duhet të jetë mjaft i ndryshëm nga ajo që ka ndodhur në perëndim duke plaçkitur pasuritë e kombeve të tjera.

 

Tags