• Mësymja e hapësirës kibernetike në politikë

  Shkurt 08, 2021 16:26

  Fillimisht synuar si një mjet i thjeshtë për të transmetuar kuptime, media ka transformuar tërë jetën e njeriut dhe ka krijuar kuptime të reja të jetës duke krijuar autostrada informacioni. Ky evolucion i komunikimit dhe zhvillimi i teknologjisë së informacionit është bërë burim i ndryshimeve të mëdha në fushën e pushtetit politik dhe ekonomik në botë. Në vijim, do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të pranisë së rrjeteve sociale gjatë zgjedhjeve presidenciale të SHBA.

 • Islamofobia me pretekstin e lirisë së shprehjes dhe rrethit vicioz të dhunës

  Nëntor 29, 2020 18:57

  Përhapja e anti-islamizmit në Perëndim, veçanërisht në Evropë, ka çuar në shumë zhvillime dhe reagime në vitet e fundit.

 • Ne e duam Muhamed s.a.v.s.

  Nëntor 29, 2020 17:44

  Profeti i madh Hazreti Muhamed s.a.v.s. i cili është i dërguari i fundit i Zotit dhe vula e profetëve, gjatë shekujve të kaluar e deri më sot, ka arritur t’i japë dritën e besimit në një Zot shumë zemrave të njerëzve anë e mbanë botës dhe t’i shpëtojë ata nga errësira e injorancës dhe t’i udhëzojë ata në rrugën e vërtetë.

 • Standardet e dyfishta të Perëndimit në fushën e lirisë së shprehjes

  Tetor 27, 2020 11:48

  Perëndimorët pretendojnë të respektojnë standardet e të drejtave të njeriut, përfshirë fushën e lirisë së shprehjes. Sidoqoftë, një vështrim i tendencave dhe qasjeve mbizotëruese në shumë vende evropiane dhe Shtetet e Bashkuara tregon se, në shumë çështje të tjera si terrorizmi, në Perëndim mbizotëron kriteri i dualizmit dhe liria e shprehjes respektohet dhe mbrohet vetëm në rastet kur është në interesin e sistemit kapitalist dhe të  qeverive të këtyre vendeve.

 • Valë e re e Islamofobisë në Evropë (2)

  Shtator 22, 2020 06:12

  Në këtë program të flasim rreth letrës së Ajetullah Khamenei, liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, në dënimin e veprimeve të revistës franceze “Charlie Hebdo” për ripublikimin e karikaturave ofenduese ndaj personalitetit të Profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhamed s.a.v.s..