• "Gnosticizmi i Kuq" (2) (Program special për muajin Muharrem)

  Gusht 22, 2020 08:54

  Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me programin special "Gnosticizmi i Kuq" me rastin e muajit Muharrem. Në edicionin e sotëm do të shqyrtojmë vlerën e martirizimit nga pikëpamja e Islamit dhe të tregojmë se feja Islame martirizimin që është një veprim i dashur pranë Zotit të madhëruar, e konsideron një çështje të brendshme dhe që buron nga natyra qenësore e njeriut.  

 • "Gnosticizmi i Kuq" (1) (Program special për muajin Muharrem)

  Gusht 22, 2020 08:51

  Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me programin special (Gnosticizmi i Kuq) me rastin e muajit Muharrem. Në edicionin e parë të këtij programi do të flasim rreth kuptimit të përgjithshëm dhe të veçantë të martirizimit nga pikëpamja e Islamit dhe në bazë të ajeteve kur’anore dhe transmetimeve fetare islame, do të shpjegojmë pozitën e lartë të martirizimit.

 • E ardhmja e ndritur 6

  Shkurt 11, 2020 10:14

  Revolucioni Islamik ka filluar futjen në dekadën e pestë të jetës së tij, pasi aroma e dëshmorëve vazhdon të mbetet në rrugë dhe sistemi islam gëzon bekimet e gjakut të dëshmorëve.

 • Speciale për përvjetorin e martirizimit të Imam Hasan Askeri (a.s.)

  Nëntor 13, 2019 14:41

  Imam Hasan Askeri (a.s.) në vitin 260 hixhri kameri që përkon me 873 të erës së re, në një ditë si kjo, është martirizuar si rezultat i një komploti të pushtetit të dinastisë Abasite.

 • Margaritari i Merves (Speciale për Imam Ali Reza (a.s.))

  Nëntor 03, 2019 14:32

  Ndodhemi në ditën e fundit të muajut safar të kalendarit hixhri kameri dhe në përvjetorin e martirizimit të Imamit të tetë të myslimanëve shiitë, Hazreti Ali bin Musa Reza (a.s.), ndërsa mauzoleu i Imam Reza (a.s.) në Mashhad është i mbushur me vizitorë të cilët kanë mbetur mbrapa nga karvani i dashurisë. Vizitorët që kanë mbetur mbrapa nga rrugëtimi i Qerbelasë kanë ardhur të ngushëllojnë mallin e tyre pranë varrit të Imam Ali bin Musa Reza (a.s.).

 • Ashuraja, shkolla e martirizmit dhe qëndrueshmërisë

  Shtator 11, 2019 15:42

  Ajatollah Madani ishte njëri ndër pasardhësit e pastër të Profetit (paqja qoftë mbi të) dhe përkushtues i shkollës së Ashurasë. Ai shkoi në luftë me ateistët dhe u martirizua duke imponuar shkollën e martirizimit dhe durimit të Imam Huseinit (as) dhe u bë flamurtar i mbrojtjes së kujdestarisë dhe idealeve të pastra të Islamit.

 • Pyetjet e Ashurasë (5) Si u ngrit Imami Huseini me dijeninë se do të martirizohej?

  Shtator 08, 2019 08:32

  Në kontekstin e ndërgjegjësimit të Imam Huseinit për martirizimin e tij, studiuesit fetarë tregojnë për çështjen e shfaqjes dhe autoritetit të brendshëm hyjnor të tij...

 • Imam Musa Kazem, luftëtari i durimit (Speciale për martirizimin e tij)

  Prill 13, 2018 11:11

  Vuajtjet dhe pikëllimet e Imam Musa bin Xhafer (a.s.) në krahasim me imamët e tjerë pas tragjedisë së Qerbelasë, kanë qenë më të dhimbshme dhe më të mëdha. Ai gati gjithë periudhën e imametit të tij, e ka kaluar në internim ose në burg, mirëpo pavarësisht kësaj, morali dinamik dhe veprimtaria e tij e gjerë është bërë shkak që ai edhe në kushtet më të vështira, zemrat e dashamirësve të Ehli Bejtit (a.s.) dhe besimtarëve të vërtetë, t'i udhëzojë drejt burimit të së vërtetës dhe lumturisë.

 • Speciale për martirizimin e Imam Hadi (a.s.)

  Mars 23, 2018 10:06

  Sot është përvjetori i martirizimit të Imam Hadi (a.s.), nipit të nderuar të Hazretit Muhamed s.a.v.s.. Imameti është një mirësi e dhuruar nga ana e Zotit të madhëruar dhe i jepet vetëm atyre të cilët ndërgjegjen e vet e kanë mishëruar me besim në Zotin e madhëruar dhe me njëshmërinë (teohidin) e Zotit.

 • Në zi për zonjën e të dy botëve (Speciale për përvjetorin e martirizimit të Hazretit Fetime Zahra (s.a.))

  Shkurt 23, 2018 11:27

  Jemi në përvjetorin e martirizimit të zonjës më të mirë të botës Hazretit Fatime Zahra (s.a.). Me këtë rast shprehim ngushëllime për martirizimin pikëllues të burimit "Keothar të Vilajetit", të rrezes së lartë të qiellit të pastërtisë dhe mbrojtëses së kufijve të virtyteve dhe moralit.