Shtator 11, 2019 15:39 Europe/Tirane
  • Pyetjet e Ashurasë (9) Pse Imam Huseinit (as) nuk iu dha ujë?

Në ditën e shtatë të Muharremit, Obeidullah bin Zejd, në një letër drejtuar Omar bin Sa'adit, i kërkoi atij që të bënte një distancë midis trupave të tij dhe atyre të Imam Huseinit me ujërat e Eufratit.

Pse Imam Huseinit (as) nuk iu dha ujë?

Problemi i etjes në Qerbela dhe bojkotimi i ujit është një realitet i hidhur që ka ekspozuar fytyrën e keqe dhe të shëmtuar të armiqve të Ehli Bejtit (as). Imam Huseini (as) dhe shokët e tij nuk bënë asnjë përpjekje për t'u marrë me këtë, por në fund ata u martirizuan. Në ditën e shtatë të Muharremit, Obeidullah bin Zejd, në një letër drejtuar Omar bin Sa'adit, i kërkoi atij që të bënte një distancë midis trupave të tij dhe atyre të Imam Huseinit me ujërat e Eufratit dhe të mos lejohen shokët e Imam Huseinit të pinë ujë. Letra thoshte: "Mos lejoni që ata të marrin një pikë të vetme ujë". Trupat e Jezidit dëshironin të qëllonin zemrën e Imamit dhe që ai të dorëzohej. Sepse ata e dinin se trupat e Imamit përbënin përveç të rriturve edhe fëmijëve të vegjël. Ndërsa imami u ngrit për qëllimin e shenjtë për të qenë uji i jetës për të gjitha epokat dhe gjeneratat, përparësia dhe dinjiteti hyjnor i muslimanëve qëndruan para tyre. Siç citohet, ata u ngritën kundër këtij akti frikacak me durim të fortë dhe mahnitën miqtë dhe armiqtë e tyre. Një nga çështjet më të rëndësishme në luftëra është qasja në të dy anët e ujit. Prandaj, vëmendje e veçantë i kushtohet zgjedhjes së kampit dhe vendndodhjes së tij. Kjo mund të shihet në luftërat në Badr dhe Safin etj. Për shkak të lehtësive themelore që ekzistonin në ditët e para të Islamit, uji nuk ishte i disponueshëm për ushtrinë në sasi të mëdha, kështu që pasi u vendosën në një lokacion specifik, ata shfrytëzuan rastin e parë për tu furnizuar me ujë të nevojshëm.

Image Caption

Trupat e Imam Huseinit gjithashtu mbushën enët e tyre të ujit sa më shumë që të ishte e mundur për të ruajtur ujin e nevojshëm, por për shkak të nevojës së lartë për ujë, furnizimi i tyre me ujë po mbaronte pas një kohe të shkurtër dhe ishte e nevojshme për tu furnizuar përsëri me ujë, ata arrijnë deri tek rrëmuja - burimi i vetëm i mundshëm i ujit të pijshëm. Mbyllja e ujit për gratë dhe fëmijët e  pafajshëm nënkupton natyrën mizore dhe të mbrapshtë të atyre që e quajtën veten myslimanë dhe e quajtën veten pasues të Profetit. Ndërsa në mësimet e Islamit dhe Profetit (paqja qoftë mbi të), frikacakët dhe tradhtitë e armikut dënohen dhe askush nuk ka të drejtë të përdorë ndonjë mjet për të përballuar armikun. Imam Huseini u kërkoi disa personave ujë. Por disa ditë më vonë, të njejtit njerëz i bllokuan qasjen për ujë Imam Huseinit (as) dhe e rrethuan atë. Uji ishte i mbyllur për trupat e Imam Huseinit, por me kalimin e kohës, efektet e vetëflijimit në shkretëtirën e Qerbelasë u bënë më të dukshme. Sa i përket sakrificës së Ali Akbar dhe sakrificës hz. Abbas për të sjellë ujë, kjo gjë e bëri Ashuranë një simbol të vetëflijimit dhe sharmit.

Tags

Komente