Shtator 11, 2019 15:42 Europe/Tirane
  • Ashuraja, shkolla e martirizmit dhe qëndrueshmërisë

Ajatollah Madani ishte njëri ndër pasardhësit e pastër të Profetit (paqja qoftë mbi të) dhe përkushtues i shkollës së Ashurasë. Ai shkoi në luftë me ateistët dhe u martirizua duke imponuar shkollën e martirizimit dhe durimit të Imam Huseinit (as) dhe u bë flamurtar i mbrojtjes së kujdestarisë dhe idealeve të pastra të Islamit.

Një nga fjalët më të përdorura në Muharrem është fjala martirizim. Martirizimi është sakrifica e vetëdijshme e tërë qenies së një personi në një qëllim të shenjtë. Martirizimi është një marrëveshje e dashur dhe e dobishme që qeniet njerëzore e bëjnë me Zotin. Martirizimi në pamje, nuk është ndarje nga kjo botë dhe vendim për tu shpërngulur në botën tjetër, por është në të vërtetë dera e një bote të përjetshme, ku gjithçka është në dispozicion të dëshmorit. Në Islam dhe Kur’an, martirizimi është përsosmëri, në fakt dëshira e fundit e atyre që kanë arritur shkallën e përsosmërisë në dimensione të ndryshme dhe e kanë vendosur moton e tyre si martirizim dhe anasjelltas, bamirësi dhe devotshmëri dhe virtyte të tjera. Në një hadith thuhet: "Një ditë Profeti i Zotit (s.a.v.s) u fali njerëzve namazin e mëngjesit, ku pas namazit e pa në djalosh të ri, i cili kishte një fytyrë të zverdhur dhe dukej i lodhur. Atëherë Profeti i Zotit (s.a.v.s) tha: "Si arrite të zgjohesh në mëngjes? Ai i tha Profetit se e kishte kaluar natën duke kërkuar besim në stabilitet dhe siguri të neriut. Profeti u mahnit me fjalët e tij dhe tha: Ekziston një e vërtetë për çdo siguri, pra cila është siguria juaj? Ai tha: O i Dërguari i Zotit! Padyshim se kam rrëmbyer gjumin nga sytë e mi. Më ka bërë dita ime e ngrohtë të duroj etjen e agjërimit dhe e ka shijuar në mënyrë të pamëshirshme botën dhe kënaqësitë e saj, aq sa duket se shikon fronin e Zotit tim, ndërsa krijesat llogariten dhe unë jam në mesin e tyre dhe sikur isha unë, duke i shikuar njerëzit e Xhennetit ndërsa ata ishin mbështetur në bekimet e Xhenetit dhe mbi shtyllat e tij, por kur isha duke parë ferrin, isha duke i parë njerëzit  në zjarrin e ndezur. Profeti i tha: Ky është një shërbëtor të cilin Zoti e ka lavdëruar në dritën e besimit. Pastaj shtoi: Jini stabil në atë që jeni. I riu i tha Profetit të Zotit: Lute Zotin që unë të martirizohem. Profeti i Zotit u lut për të. Kështu që nuk zgjati shumë dhe ai u martirizua në një nga luftërat e Profetit”.

Image Caption

Në të vërtetë Qerbelaja dhe lëvizja e Ashurasë dhe shokët e Imam Huseinit (as) gjithashtu e konsideruan martirizimin si të përsosur, pasi martirizimi i tyre ishte i arritshëm në rrugën e Zotin. Një vështrim mbi lëvizjen e Imam Huseinit (as) në Muharremin e vitit 61  hixhri, dëshmon se qëllimi dhe mendimi më i rëndësishëm i Imam Huseinit (as ) në këtë lëvizje ishte zbatimi i detyrës hyjnore. Një person që  krenohet  me faktin që është rob i Zotit, nuk mendon për asgjë tjetër, përveç zbatimit të detyrës hyjnore dhe shkaktimit të kënaqësisë së Zotit. Në të gjitha etapat e kryengritjes së shenjtë të Imam Huseinit (as), spikat besimi në Zot, drejtësia dhe lufta kundër padrejtësive. Efektet e pastra të vetëmohimit, sakrificës, besimit, diturisë dhe përsosmërisë shpirtërore që u shpalosën në këtë kryengritje tregojnë për një mendim sublim.

Besimi dhe dija kanë shkallë dhe hierarki, disa prej të cilave janë të nivelit të ulët, të mesëm dhe të rangut të lartë. Ndonjëherë një person bëhet i paduruar kur përballet me një aksident të pafat. Por nëse ai ka besim më të lartë, ai do të mbajë qetësinë dhe do të shfaq durim. Por nëse besimi i tij është edhe më i fortë se kjo, ai nuk është vetëm i durueshëm, por edhe i kënaqur me atë që ka ndodhur. Kërkesa e të vërtetës dhe drejtësisë dhe mosnënshtrimi ndaj padrejtësisë dhe dhunës; janë mesazhet e rëndësishme të kryengritjes së Imam Husejnit (a.s.) të cilat për çdo vit ngjallen gjatë muajit Muharrem. Qerbelaja është burim dhe qendër e të gjitha të mirave dhe në faqet pikëlluese të saj janë paraqitur mësime të mëdha. Sakrifica, flijimi, toleranca, durimi, devotshmëria, besimi i pastër, qëndresa deri në vdekje, durimi i vuajtjeve më të vështira dhe dhimbjeve më të mëdha; janë karakteristika dhe cilësi të larta dhe të çmuara që secila prej tyre është model dhe shëmbëlltyrë e mirësisë për të gjithë kërkuesit e të vërtetës dhe drejtësisë në të gjithë botën. Mësimet të cilat i ka dhënë Imam Husejni (a.s.) në Qerbela për gjeneratat e njerëzimit, mund të jenë rrugëzgjidhje për të gjithë popujt në të gjitha kohërat dhe periudhat historike.

Image Caption

20 Shahriveri është përvjetori i martirizimit të Ajjetollah Madani, i cili ishte njëri ndër pasardhësit e pastër të Profetit të Islamit (s.a.v.s) dhe studiues i shquar i shkollës së Ashurasë. Ky ndjekës i Huseinit (as) lindi në vitin 1292 Shamsi në shtëpinë e nderuar të Mir Ali. Dashuria dhe përkushtimi i babait të tij ndaj Prijësit të Bersimtarëve e bëri që ai të emërojë djalin e tij me emrin Asadullah. Asadullah humbi nënën e tij në moshën katër vjeç dhe nuk kishte kaluar akoma moshën 16 vjeç kur dritat e jetës së babait të tij u shuan. Në adoleshencën e tij të hershme, Ajetollah Madani filloi kërkimet për dituri. Zemra dërrmuese e dashurisë së tij për mësimet islamike e shtyu atë të qëndrojë për vite me rradhë në oborrin e Fateme Masumeh dhe të shijojë njohuritë e mëdha të jurisprudencës, parimeve dhe filozofisë.

 Kur Asadullah vendosi të emigroi për të studiuar shkencat Islame, u përballë me pengesa dhe vështirësi, ku nga njëra anë ishte Reza Khan Pahlavi në kulmin e pushtetit dhe autoritarizmit kufizoi veprimtaritë e studiuesve islamë dhe nga ana tjetër u përballë me shfaqjen e intelektualëve perëndimorë dhe të përkushtuar ndaj kulturës së huaj. Në Iran, fusha e përpjekjeve për të përhapur parimet dhe vlerat islame ishte ngushtuar.

Sejed Asadullah Madani qëndroi pranë Imam Khomeinit për katër vjet dhe përfitoi shumë nga filozofia, mistiku dhe etika e tij. Ajatollah Madani u gjunjëzua para faltores së shenjtë të Imam Aliut (as) dhe u përpoq ditë e natë të përsos shpirtin e tij), në një atmosferë të mbushur me udhëzime shpirtërore.

Ajetollah Sejjed Asadollah Madani u martirizua në orën 13:45 të datën 20 Shahriver të vitit 1360 Shamsi pas faljes së namazit të Xhumasë nga dora e grupit terrorist Moxhahedin-e Khalk. Në mesazhin e tij, Imam Khomeini e përshkroi atë si një person që ka kaluar një jetë të tërë duke iu përkushtuar shërbimit të Islamit dhe stërvitjes së muslimanëve dhe duke luftuar për rrugën e duhur kundër gënjeshtrës.

Tags

Komente