Shtator 11, 2019 15:44 Europe/Tirane
  • Pyetjet e Ashurasë (10) Cfarë nënkuptohet me “të gjitha ditët e Ashuras dhe e gjithë toka e Qerbelasë”?

Të gjitha ditët e Ashuras dhe e gjithë toka e Qerbelasë do të thotë se "të gjitha ditët janë Ashura dhe të gjitha tokat janë Qerbela".

Kjo do të thotë se “të gjitha ditët janë Ashura dhe të gjitha tokat janë Qerbela". Padyshim se asnjë ditë, nuk do të jetë si Dita e Ashurasë he asnjë tokë nuk do të jetë si toka e Qerbela. Kjo fjali mund të jetë një tregues se fatkeqësitë e Ashurasë vazhdojnë dhe muslimanët duhet ta mbajnë mend gjithmonë atë dhe të shprehin pikëllimin për Imam Huseinin. Kultura e Ashurasë, nga ana tjetër, po ec me kohën dhe Qerbelaja është simbol i durimit në kauzë dhe në luftën kundër padrejtësive. Udhëheqësit fetarë na mësuan se ne duhet të luftojmë tiraninë e shtypësve dhe ata e bënë atë vetë, kështu që nuk është sikur Ashura të ishte një ngjarje e kufizuar brenda një kohe dhe vendi të caktuar.

Shprehja "të gjitha ditët janë Ashura dhe të gjitha tokat janë Qerbela" paraqet vazhdimësinë e vijës së drejtë dhe të gabuar në të gjitha kohërat dhe vendet. Ashuraja dhe Qerbelaja janë një nga unazat më të spikatura në këtë zinxhir të gjatë. Gjithmonë ka të drejtë dhe të gabuar me njëri-tjetrin dhe njerëzit e lirë kanë për detyrë të mbrojnë të drejtën dhe të luftojnë me të gabuarit dhe indiferentët për të kaluar skenën e së drejtës. Imam Khomeini, themeluesi i Republikës Islamike i cili vetë ishte një ndjekës i vërtetë i Imam Huseinit (as) dhe luftëtar i madh kundër shtypësve të epokës së tij, e konsideron këtë deklaratë si domosdoshmëri të luftës së vazhdueshme kundër mizorisë. Ai thotë: "... Ne duhet të luajmë rolin e Qerbelasë, ajo nuk ka monopole mbi një tokë dhe një person. Ngjarja e Qerbelasë nuk ishte e kufizuar në një popullsi prej shtatëdhjetë e disa njerëzve dhe në një tokë sic ishte Qerbelaja, i gjithë globi duhet të zbatojë këtë plan  dhe të mos lihet pas dore”.

Image Caption

Në fakt, Imam Khomeini besonte se kryengritja dhe martirizimi i Sejed al Shohada duhet të jetë kriteri për veprimin shoqëror të muslimanëve, duke e bërë lëvizjen e Imam Hoseinit bazë të lëvizjes së tij në Revolucionin Islamik.  "Ajo që bëri Sejed al Shohada dhe ideja që ai kishte dhe mënyra si shkoi dhe fitorja që erdhi pas martirizimit të tij, e gjitha u bë në emër të Islamit. Kjo frazë mësimore është njëkohësisht një detyrë, pasi të shtypurit, me një numër të vogël, janë në gjendje të ngrihen kundër arrogantëve, të pajisur me fuqi të mëdha e të liga. Lajmi i mirë është se ai i ka futur dëshmorët tanë në listën e dëshmorëve të Qerbelasë". Morteza Motahari thotë: “Lëvizja e Imam Huseinit (as) është gjithnjë duke korrur fitore të reja dhe kuptimi i "të gjitha ditët Ashura" është që çdo ditë në emër të Imam Huseinit të luftohet kundër padrejtësisë dhe ringjallje drejtësisë”. Sipas fjalëve të Liderit Suprem të Revolucionit Islamik: Të thuash "të gjitha ditët janë Ashura dhe të gjitha tokat janë Qerbela" do të thotë që koha po kalon, por ngjarjet e tanishme në jetën e njeriut dhe faktet e krijimit janë të paprekura, në çdo periudhë njerëzit kanë një rol për të luajtur nëse ata "me të drejtë, në momentin e duhur dhe në kohën e tyre, gjithçka do të organizohet, kombet do të rriten dhe njerëzimi do të zgjerohet".

Tags

Komente