Makala Mchanganyiko

 • Ujumbe wa Kiongozi Muadhamu, 1443 Hijiria

  Ujumbe wa Kiongozi Muadhamu, 1443 Hijiria

  Jul 08, 2022 09:30

  Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu. Hamdu zote zinamstahikia Mwenyezi Mungu Mola wa walimwengu, na swala na salamu zake zimshukie Muhammad al-mustafa na Aali zake watoharifu na Masahaba zake weme.

 • Kuwa karibu na Mwenyezi Mungu

  Kuwa karibu na Mwenyezi Mungu

  Apr 18, 2022 09:58

  Hamjambo wapenzi wasikilizaji wa Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazieni kutoka mjini Tehran. Tuna furaka kukukaribisheni kusikiliza kipindi hiki maalumu ambacho tumekuandalieni kwa mnasaba wa kukaribia nyusiku tukufu na takatifu za Lailatul Qadr.

 • Ramadhani, mwezi wa fursa

  Ramadhani, mwezi wa fursa

  Apr 11, 2022 10:56

  Assalaam Alaykum wapenzi wasikilizaji wa Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tunakukaribisheni kusikilizaji kipindi hiki maalumu ambacho tumekutayarishieni kwa mnasaba wa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.

 • Mapinduzi ya Kiislamu na Uhuishaji Kigezo cha Kufuatwa na Mwanamke Muislamu

  Mapinduzi ya Kiislamu na Uhuishaji Kigezo cha Kufuatwa na Mwanamke Muislamu

  Feb 16, 2022 03:59

  Katika kipindi cha miaka 43 tokea ushindi wa Mapinduzi ya Kiislamu hadi sasa, zimefanyika juhudi athirifu za kuhuisha heshima ya wanawake.

 • Utamaduni wa Qur'ani katika Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran

  Utamaduni wa Qur'ani katika Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran

  Feb 13, 2022 05:28

  Qur'ani Tukufu ndio chanzo muhimu zaidi cha elimu na maarifa ya Uislamu, ambacho, pamoja na vyanzo vingine vya elimu ya dini, mbali na kutumiwa katika maisha ya mtu binafsi na ya kiibada, vilevile huainisha mfumo wa jamii katika masuala ya kisiasa na kijamii. 

 • Nafasi ya Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Katika Kujitokeza Harakati za Kiislamu Katika Eneo

  Nafasi ya Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Katika Kujitokeza Harakati za Kiislamu Katika Eneo

  Feb 03, 2022 08:33

  Kwa ushahidi wa historia, karne ya 20 ilikuwa karne iliyoshuhudia, pamoja na mambo mengine, baadhi ya nchi na madola duniani yakishupalia na kupigania kuwa na nguvu, mamlaka na sauti kubwa zaidi ya nchi zingine.

 • Imam Baqir AS Chimbuko la Elimu na Maarifa (Kwa mnasaba wa Siku ya Kuzaliwa) + SAUTI

  Imam Baqir AS Chimbuko la Elimu na Maarifa (Kwa mnasaba wa Siku ya Kuzaliwa) + SAUTI

  Feb 01, 2022 10:29

  Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu Alaykum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Mwaka 57 baada ya Hijra ya Mtume SAW ya kutoka Makkah kuelekea Madina, katika siku ya kwanza ya mwezi uliojaa fadhila wa Rajab, ulimwengu uling'ara kwa kuzaliwa nuru ya mmoja wa watu watukufu katika kizazi kitoharifu cha Bwana Mtume Muhammad SAW.

 • Mapinduzi ya Kiislamu; ustaarabu mpya wa Kiislamu (2)

  Mapinduzi ya Kiislamu; ustaarabu mpya wa Kiislamu (2)

  Jan 31, 2022 10:42

  Taarifa ya 'Hatua (marhala) ya Pili ya Mapinduzi' ulikuwa ujumbe mpya ulioelekezwa kwa taifa la Iran na hasa kwa tabaka la vijana wa nchi hii, ambao ndio nguzo kuu ya "hatua ya pili ya kujijenga, kuzingatia jamii na ustaarabu." Moja ya mahitaji ya ustaarabu mpya wa Kiislamu ni kuwa na uelewa wa juu zaidi na kudumisha umoja na mshikamano.

 • Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na kuondolewa ujahili mamboleo

  Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na kuondolewa ujahili mamboleo

  Jan 30, 2022 09:04

  Neno 'ujahili' au ujinga ambalo limetumika katika Qur'ani na Hadithi na hata katika vitabu na nyaraka nyingi za kihistoria lina maana nyingi.