ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

گزارش ویژه: نگاهی به موضوع اهمیت آموزش زبان روسی و انگلیسی در تاجیکستان

گزارش ویژه: نگاهی به موضوع اهمیت آموزش زبان روسی و انگلیسی در تاجیکستان

​​​​​​​اخیرا رییس جمهور تاجیکستان بر ضرورت تقویت آموزش زبان های روسی و انگلیسی در مدارس تاجیکستان تاکید کرد.

گزارش ویژه: مبارزه مقامات با افراط گرایی در فضای مجازی و اینترنت

گزارش ویژه: مبارزه مقامات با افراط گرایی در فضای مجازی و اینترنت

مقامات تاجیکستان تسمیم گرفته اند که با برگزاری آموزشهای ویژه، امام خطیبان و دیگر کارمندان دولتی را برای مبارزه با افراط گرایی در شبکه اینترنت اماده کنند و استفاده درست از شبکه های اجتماعی را برای کاربران جوان تفهیم نمایند.

نماهنگ: سرانجام

نماهنگ: سرانجام

نماهنگ "سرانجام" با صدای حامد زمانی

انگلیس و ایجاد قحطی و کشتار مردم ایران در دوره جنگ جهانی اول

انگلیس و ایجاد قحطی و کشتار مردم ایران در دوره جنگ جهانی اول

در جریان جنگ جهانی اول، ایران برغم اعلام بیطرفی ، به اندازه یک کشور در حال جنگ خسارت و خرابی تحمل کرد. ضایعه ای که نتیجه مستقیم هجوم نیروهای بیگانه به ایران بود.

نظر سنجی

از میان این برنامه های صدای خراسان، کدام برنامه را بیشتر می پسندید؟