ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

گزارش ویژه : سیستم مالیات بندی تاجیکستان تجدید نظر می خواهد

گزارش ویژه : سیستم مالیات بندی تاجیکستان تجدید نظر می خواهد

در پی انتقادات تاجران و کارشناسان اقتصادی از گرانی مالیات در تاجیکستان، دولت به فکر اصلاح و تجدید نظر در این بخش است.   

گزارش ویژه : نگاهی به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان

گزارش ویژه : نگاهی به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان

همکارمان خلیلی در گزارشی ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است.

گزارش ویژه : واکنش ها در قضیه پنجشیر و افغانستان از تاجیکستان و ایران

گزارش ویژه : واکنش ها در قضیه پنجشیر و افغانستان از تاجیکستان و ایران

همکارمان خلیلی در گزارشی ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است.

نظر سنجی

آیا از وضعیت ورزش جوانان در تاجیکستان از نظر امکانات و فضاهای ورزشی راضی هستید؟