آذر ۱۸, ۱۳۹۸ ۱۲:۱۰ Asia/Dushanbe

مسعود سلیمانی دانشمند ایرانی سلول های هسته ای که در آمریکا گروگان گرفته شده بود گفت : آمریکایی ها پس از انتقال من به زندان، مرا تروریست خواندند و مرا به بمب گذاری متهم کردند.

مسعود سلیمانی افزود: آنها آنقدر کوچک و پست هستند که هنگام ورود به زندان، مرا تروریست خواندند برای آنکه بقیه زندانی ها به من نزدیک نشوند، اما بعد از مدتی ، برخی از زندانی ها متوجه شدند که این حرف ها اتهامی بیش نیست.

وی افزود: آنها آن قدر کوچک و پست هستند که وقتی به آنها گفتم  بیمارانم در ایران منتظر من هستند و ممکن است بمیرند، پاسخ دادند که بمیرند، مشکلی نیست! بنا براین مشخص است که مشکلشان با ایران و ایرانی هاست.

 

کلیدواژه

کامنت