آذر ۲۱, ۱۳۹۸ ۱۶:۴۶ Asia/Dushanbe
  • تجریشی: تحریم های آمریکا در دستیابی ایران به تکنولوژی های سبز مغایر قوانین بین المللی است

رییس هیات ایرانی در اجلاس تغییرات اقلیمی در مادرید، تحریم های غیر قانونی آمریکا در دستیابی ایران به تکنولوژی های سبز و سرمایه گذاری در بازسازی و بهره وری صنایع را مغایر قوانین بین المللی و اصول کنوانسیون تغییرات اقلیمی دانست .

به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان،«مسعود تجریشی» معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در اجلاس تغییرات اقلیمی در مادرید اقدامات ایران را در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی  تشریح کرد.
"تجریشی" گفت: با وجود تحریم ایران از سوی آمریکا، تلاش های مهمی در بهینه سازی مصرف انرژی از جمله دسترسی ۹۵ درصد از جمعیت کشور به گاز طبیعی و افزایش سهم انرژی های تجدید شونده در سبد انرژی ایران صورت گرفته است.

معاون سازمان محیط زیست ایران بر ضرورت کاهش گازهای گلخانه ای و تامین منابع مالی برای کاهش خسارات و بحران های ناشی از تاثیرات تغییرات اقلیمی تاکید کرد.

رییس هیات ایرانی در اجلاس تغییرات اقلیمی در مادرید همچنین گفت: خروج آمریکا از موافقتنامه پاریس که مسبب یک سوم گازهای گلخانه ای است، اقدامی غیرمسولانه است .

کلیدواژه