آذر ۲۱, ۱۳۹۸ ۱۹:۰۰ Asia/Dushanbe

سازمان ملل در گزارشی اتهام عربستان سعودی و امریکا به ایران در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو را تائید نکرد.

همکارمان خلیلی در گزارشی ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است. 

کلیدواژه

کامنت