بهمن ۰۴, ۱۳۹۸ ۱۸:۱۰ Asia/Dushanbe

پرستار شجاع ایرانی با بیش از 400 روز اسارت نزد داعش از چگونگی فرار خود از زندان داعشی ها می گوید.

 احمد محمدی سال 94 به عنوان پرستار برای امداد و کمک به مدافعان حرم عازم سوریه میشود و در اذر همان سال در پست امداد به اسارت داعشی ها در می اید.

کلیدواژه

کامنت