تیر ۱۲, ۱۳۹۹ ۲۰:۴۷ Asia/Dushanbe

همکارمان خلیلی به بررسی موضوع نشست مجازی روئسای سه کشور ایران، روسیه و ترکیه موسوم به "روند آستانه" برای حل فصل مسائل سوریه پرداخته است که با هم می شنویم.

کلیدواژه

کامنت