تیر ۲۲, ۱۳۹۹ ۱۴:۱۲ Asia/Dushanbe

نیشابور روزگاری شهر صنعت و هنر سرزمین ایران بود. شهری که چندین قرن در اوج شکوه بود تا به دست سپاه چنگیز ویرانه شد.

هنرمندان نیشابوری سفالگری را به اوج رسانده و در این صنعت و هنر، یگانه‌ی دوران خود بودند. 

کلیدواژه