مهر ۲۸, ۱۳۹۹ ۲۰:۴۴ Asia/Dushanbe

همکارمان خلیلی در گزارش ویژه خود به بررسی موضوع پایان محدودیت های تسلیحاتی ایران از 18 اکتبر پرداخته است که می شنوید.

 

 

کلیدواژه

کامنت