آذر ۰۲, ۱۳۹۹ ۲۰:۰۸ Asia/Dushanbe

همکارمان خلیلی به بررسی موضوع "پاسخ ایران به ادامه ادعای واهی ترایکای اروپایی در خصوص نقض برجام" پرداخته است که با هم می شنویم.

 

 

کلیدواژه